25.11.2019.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EEMI:

Praktikum za laboratorijske vežbe II deo (nov. 2019)

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma, (novembar 2019.), a ranije verzije nisu (kao npr. Praktikumi od prethodnih generacija ili stare verzije iz kopirnica).

 

 

Električna merenja

Rezultati pismenog dela ispita 20.10.2019.

Električna merenja

Merenja u elektronici

EEMuI (MiR)

11.10.2019.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MuE:

Praktikum za laboratorijske vežbe I deo (okt. 2019)

Osnovno uputstvo za osciloskop

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma, (oktobar 2019.), aranije verzije nisu (kao npr. Praktikumi od prethodnih generacija ilistare verzije iz kopirnica.

Za prvi termin vežbi, od studenata se očekuje da pročitaju poglavlje Uvod uPraktikumu. Za svaku sledeću vežbu se očekuje da studenti pročitajutekst vežbe pre dolaska na termin za izradu vežbe.

“Pravila igre” za 2019. godinu.

Svi detalji vezani za laboratorijske vežbe, predavanja, bodovanje, ocenjivanje, kolokvijume, polaganje ispita…

Prvo pročitajte ceo dokument pa tek onda postavljajte pitanja, jer na većinu ih je već odgovoreno u tekstu.

11.06.2019.

Rezultati II Kolokvijuma

10.06.2019.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

Rezultati ispita u predroku

Električna merenja

Merenja u elektronici

KONAČAN BROJ BODOVA

SA LABORATORIJSKIH VEŽBI

Električna merenja – bodovi LV

Merenja u elektronici – bodovi LV

Rok za eventualne žalbe na obračunati broj bodova sa laboratorijskih vežbi je do petka, 14. juna 2019. u 12:00. Po isteku navedenog roka, primedbe na osvojeni broj bodova neće biti razmatrane.

 

12.04.2019.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MUE:

Praktikum za laboratorijske vežbe II deo (apr. 2019)

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma, (april 2019.), aranije verzije nisu (kao npr. Praktikumi od prethodnih generacija ilistare verzije iz kopirnica.

08.04.2019.

Prvi ciklus vežbi iz EM i MuE se završio 05.04.2019.

08-13.04.2019. je aprilski rok, nema vežbi ni nastave.
 
Drugi ciklus vežbi počinje u ponedeljak 15.04.2019.
 
19-22.04.2019. su nenastavni dani.
 
23-25.04.2019. nema vežbi iz EM i MuE, dok se predavanja odvijaju redovno.
 
Vežbe se nastavljaju u petak 03.05.2019. prema redovnom rasporedu.

 

08.04.2019.

Uputstvo za određivanje od koje vežbe se počinje u II ciklusu:

N1 – prva vežba koja je rađena u I ciklusu

N2 – prva vežba koja treba da se radi u II ciklusu

N2 = N1 + 6

08.04.2019.

Rezultati I Kolokvijuma

06.04.2019.

EM Lab. kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

MuE Lab. kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

17.01.2019.

Rezultati II Kolokvijuma

17.01.2019.

EEMI Lab kolokvijum

EEMI Ispitni kolokvijum

 

Na usmeni deo ispita u predroku pozivaju se:

EEMI predrok

16.01.2019.

KONAČAN BROJ BODOVA

SA LABORATORIJSKIH VEŽBI

EEMuI (MiR) 2018/9 – bodovi LV

Rok za eventualne primedbe na obračunati broj bodova je do 19. januara 2019.

Po isteku navedenog roka, primedbe na osvojeni broj bodova neće biti razmatrane.

 

24.11.2018.

Rezultati I Kolokvijuma iz EEMI

23.11.2018.

EEMI 1. Lab. kolokvijum

EMMI 1. Ispitni kolokvijum

 

Dodatna uputstva za laboratorijske vežbe:

Potenciometar

Otpornici

Greške merenja i statistička obrada podataka

Osciloskop uputstvo

Osciloskop opširnija literatura

Program – virtuelni Hameg osciloskop

Uputstvo za statističke funkcije na kalkulatoru (Vežba 6)

Osnovne statističke funkcije na kalkulatoru

Casio fx-991ES – samo statističke funkcije

Casio fx-82MS – samo statističke funkcije

Casio fx-82 – samo statističke funkcije (i za slične modele)

Casio kalkulatori – kompletna originalna uputstva za razne modele iz “fx” serije

 

ISPITNA LITERATURA

Predavanja iz Električnih merenja 2015

Predavanja iz Merenja u elektronici 2015

Zbirka ispitnih zadataka 2015

Seminarski zadaci 2014

ISPITNI ZADACI

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 01.02.2019.

Ispitni zadaci EM i MUE 21.10.2017.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 08.10.2017.

Ispitni zadaci EM 01.10.2017.

Ispitni zadaci MuE 01.10.2017.

Ispitni zadaci EEMI 01.10.2017.

Ispitni zadaci EM 25.09.2017.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 25.09.2017.

Ispitni zadaci EM 13.09.2017.

Ispitni zadaci MuE 13.09.2017.

Ispitni zadaci EEMI 13.09.2017.

Ispitni zadaci EM 01.09.2017.

Ispitni zadaci MuE 01.09.2017.

Ispitni zadaci EEMI 01.09.2017.

Ispitni zadaci EM 14.07.2017.

Ispitni zadaci MuE 14.07.2017.

Ispitni zadaci EEMI 14.07.2017.

Ispitni zadaci EM 23.02.2017.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 23.02.2017.

Ispitni kolokvijum II EEMI 08.01.2017.

Ispitni kolokvijum I EEMI 17.12.2016.

Ispitni zadaci EM 19.11.2016.

Ispitni zadaci EM 09.10.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 09.10.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 02.10.2016.

Ispitni zadaci EM 30.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 30.09.2016.

Ispitni zadaci EM 24.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 24.09.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 10.09.2016.

Ispitni zadaci EEMI 10.09.2016.

Ispitni zadaci EM 13.07.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 13.07.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 25.06.2016.

Ispitni zadaci EEMI 25.06.2016.

Ispitni kolokvijum II EM i MuE 12.06.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 14.05.2016.

Ispitni kolokvijum I EM i MuE 23.04.2016.

Ispitni zadaci EM 17.04.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 17.04.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 12.03.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 20.02.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 05.02.2016.

Ispitni zadaci EM 24.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 24.10.2015.

Ispitni zadaci EM 10.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 10.10.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 02.10.2015.

Ispitni zadaci EM 20.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 20.09.2015.

Ispitni zadaci EM 08.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 08.09.2015.

Ispitni zadaci EM 13.07.2015.

Ispitni zadaci MuE 13.07.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2015.

Ispitni zadaci EM 21.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 21.02.2015.

Ispitni zadaci EM 06.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 06.02.2015.

Ispitni zadaci EM 25.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 25.10.2014.

Ispitni zadaci EM 11.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 11.10.2014.

Ispitni zadaci EM 01.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 01.10.2014.

Ispitni zadaci EM 07.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 19.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 15.07.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2014.

Lab. Kolokvijum II EM i MuE 13.06.2015.

Lab. Kolokvijum I EM 25.04.2015.

Lab. Kolokvijum I MuE 25.04.2015.

Lab. Kolokvijum II EM i MuE 12.06.2014.

Lab. Kolokvijum I EM i MuE 24.04.2014.

23.01.2018.

Zbogusklađivanja sistema bodovanja sa članom 104. Zakona o visokomobrazovanju, od 22.01.2018. na usmeni deo ispita će biti pozivanistudenti koji osvoje 51 ili više bodova (Laboratorijske Vežbe +Laboratorijski Kolokvijumi + Pismeni deo ispita).

http://ftn.uns.ac.rs/n978939054/novi-nacin-bodovanja-i-ocenjivanja

Predmeti:

Električna merenja

Merenja u elektronici

Električna i elektronska merenja u industriji

Predavanja:

dr Dragan Pejić

pejicdra_at_uns.ac.rs

 

Vežbe:

dr Marjan Urekar

marjanurekar_at_gmail.com

 

 

 

21.04.2018.

Rezultati I Kolokvijuma

21.04.2018.

EM Lab. kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

MuE Lab. kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

Uputstvo za određivanje od koje vežbe se počinje u II ciklusu:

N1 = prva vežba koja je rađena u I ciklusu

N2 = prva vežba koja treba da se radi u II ciklusu

N2 = N1 + 6