Dobro došli na stranicu predmeta Električna merenja!

Ova stranica je posvećena predmetima Električna merenja, Merenja u elektronici i Električna i elektronska merenja u industriji


Predmetni profesor: prof. dr Dragan Pejić

Asistenti:  Nemanja Gazivoda,  Bojan Vujičić,  Milan Šaš,  Stefan Mirković,  Sanja Mandić,  Jelena Rafailović, Mario Volaš, Marija Ivanković

 

 

Obaveštenja

 

 

16.02.2023.

Objavljen je dokument sa osvojenim bodova predispitnih obaveza na osnovu prisustva, urađenih laboratorijskih vežbi, prvog i drugog laboratorijskog kolokvijuma. 

VAŽNA NAPOMENA: Prigovar na osvojene poene se može uputiti U NAREDNIH PET DANA (nakon objavljivanja zvaničnih rezultata na sajtu KELM). Naknadne prijave se neće razmatrati.


11.09.2022.

Postavljeni su zadaci i njihova rešenja sa ispita održanog 03.09.2022. u delu “Primeri ispitnih zadataka”.

 

22.03.2022.

OBAVEŠTENJE: Postavljen je pdf fajl sa podelom zadataka iz zbirke po ciklusima.

 

26.02.2022.

OBAVEŠTENJE: Laboratorijske vežbe iz predmeta Merenja u elektronici i Električna merenja kreću sa izvođenjem od ponedeljka 7. marta 2022. godine prema istaknutom rasporedu. 

 

18.10.2021.

Otvoren je YouTube kanal sa video materijalima laboratorijskih i auditornih vežbi.  U delu “Literatura i uputstva za laboratorijske vežbe” možete pronaći linkove ka ovim materijalima.

 

18.10.2021.

Materijal za studente koji slušaju naše predmete u letnjem i zimskom semestru školske 2021/22 godine:

 

Literatura i uputstva za laboratorijske vežbe

 

Literatura za I ciklus laboratorijskih vežbi   (1-6)  –  PDF Praktikum

Literatura za II ciklus laboratorijskih vežbi (7-12) –  PDF Praktikum 

 

 1. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF naponski spoj, PDF strujni spoj 1. laboratorijska vežba,  1. auditorna vežba
 2. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF jednostrani ispravljač, PDF dvostrani ispravljač 2. laboratorijska vežba 2. auditorna vežba
 3. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF povezivanje 3. laboratorijska vežba 3. auditorna vežba
 4. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF proširivanje mernog opsega ampermetra, PDF proširivanje mernog opsega voltmetra, PDF promenljivi naponski izvor 4. laboratorijska vežba 4. auditorna vežba 
 5. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF histerezis PDF indukciono brojilo, 5. laboratorijska vežba, 5&6. auditorna vežba
 6. laboratorijska vežba: PDF program za izradu 6. vežbe, PDF uputstvo za instalaciju aplikacije,  6. laboratorijska vežba 
 7. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF Lisažuove figure, PDF modulacija mlaza, PDF fazni stav, PDF Lisažuove figure – dodatak, 7. laboratorijska vežba, 7. auditorna vežba 
 8. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF uravnoteženi Vitstonov most, PDF neuravnoteženi Vitstonov most, PDF ommetarska metoda, PDF analogni i digitalni ommetar, 8. laboratorijska vežba, 8. auditorna vežba  Zadatak: Naizmenični most    Zadatak: Merenje nepoznate otpornosti uravnoteženim jednosmernim mostom (28.zadatak iz zbirke)  
 9. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF merenje EMS kompenzatorom, PDF merenje voltmetrom, PDF merenje otpornosti pražnjenjem kondenzatora, 9. laboratorijska vežba 9. auditorna vežba  
 10. laboratorijska vežba: PDF metoda tri ampermetra, PDF metoda tri voltmetra 
 11. laboratorijska vežba: PDF merenje otpornosti induktivnih potrošača jednosmernom strujom, PDF merenje impedanse induktivnih potrošača, PDF merenje induktivnosti potrošača , 10. i 11.laboratorijska vežba, 10. i 11. auditorna vežba 
 12. laboratorijska vežba: PDF merenje induktivnosti dvojnim T mostom, PDF merenje kapacitivnosti elektrolitskog kondenzatora , PDF merenje kapacitivnosti blok kondenzatora, 12. laboratorijska vežba, 12. auditorna vežba 
 
 

Rezultati predispitnih obaveza, kolokvijuma i ispita

 

 04.05.2023.

Rezultati prvog laboratorijskog kolokvijuma održanog 04.05.2023.

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

 

29.04.2023.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 29.04.2023.

PDF Električna merenja (EM) – Niko nije položio ispit

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

16.02.2023.

Osvojeni bodovi predispitnih obaveza za školsku 2022-2023 godinu

Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI) 

 

Primeri ispitnih zadataka: PDF 14.07.2017, PDF 01.02.2019,  PDF 20.02.2021, PDF 03.09.2022.

 

Primeri I laboratorijskog kolokvijuma: PDF 24.04.2014,PDF 25.04.2015, PDF 17.06.2020. 

Primeri II laboratorijskog kolokvijuma: PDF 12.06.2014PDF 13.06.2015, PDF 17.06.2020.