Dobro došli na stranicu predmeta Električna merenja!

Ova stranica je posvećena predmetima Električna merenja, Merenja u elektronici i Električna i elektronska merenja u industriji


Predmetni profesor: Dragan Pejić

Asistenti:  Bojan Vujičić, Stefan MirkovićMarija IvankovićJovan Rajčević

 

 

Obaveštenja

 21.02.2024.

Laboratorijske vežbe iz predmeta Električna merenja i Merenja u elektronici počinju 26.02.2024. u prostoriji NTP-212.

Na vežbe je potrebno doneti Praktikum za prvi ciklus, kalkulator i pribor za pisanje. Radi efikasnijeg praćenja potrebno je pre dolaska u laboratoriju pročitati uvodni deo i tekst prve vežbe.

 

Postavljen je pdf fajl sa podelom zadataka iz zbirke po ciklusima.

PDF Zbirka zadataka

Pravila igre sadrže sve bitne informacije o načinu organizovanja i polaganja ispita.

 

Literatura i uputstva za laboratorijske vežbe

 

Literatura za I ciklus laboratorijskih vežbi   (1-6)  –  PDF Praktikum

Literatura za II ciklus laboratorijskih vežbi (7-12) –  PDF Praktikum 

 

 1. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF naponski spoj, PDF strujni spoj 1. laboratorijska vežba,  1. auditorna vežba
 2. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF jednostrani ispravljač, PDF dvostrani ispravljač 2. laboratorijska vežba 2. auditorna vežba
 3. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF povezivanje 3. laboratorijska vežba 3. auditorna vežba
 4. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF proširivanje mernog opsega ampermetra, PDF proširivanje mernog opsega voltmetra, PDF promenljivi naponski izvor 4. laboratorijska vežba 4. auditorna vežba 
 5. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF histerezis PDF indukciono brojilo, 5. laboratorijska vežba, 5&6. auditorna vežba
 6. laboratorijska vežba: PDF program za izradu 6. vežbe, PDF uputstvo za instalaciju aplikacije,  6. laboratorijska vežba 
 7. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF Lisažuove figure, PDF modulacija mlaza, PDF fazni stav, PDF Lisažuove figure – dodatak, 7. laboratorijska vežba, 7. auditorna vežba 
 8. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF uravnoteženi Vitstonov most, PDF neuravnoteženi Vitstonov most, PDF ommetarska metoda, PDF analogni i digitalni ommetar, 8. laboratorijska vežba, 8. auditorna vežba  Zadatak: Naizmenični most    Zadatak: Merenje nepoznate otpornosti uravnoteženim jednosmernim mostom (28.zadatak iz zbirke)  
 9. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF merenje EMS kompenzatorom, PDF merenje voltmetrom, PDF merenje otpornosti pražnjenjem kondenzatora, 9. laboratorijska vežba 9. auditorna vežba  
 10. laboratorijska vežba: PDF metoda tri ampermetra, PDF metoda tri voltmetra 
 11. laboratorijska vežba: PDF merenje otpornosti induktivnih potrošača jednosmernom strujom, PDF merenje impedanse induktivnih potrošača, PDF merenje induktivnosti potrošača , 10. i 11.laboratorijska vežba, 10. i 11. auditorna vežba 
 12. laboratorijska vežba: PDF merenje induktivnosti dvojnim T mostom, PDF merenje kapacitivnosti elektrolitskog kondenzatora , PDF merenje kapacitivnosti blok kondenzatora, 12. laboratorijska vežba, 12. auditorna vežba 
 
 

Rezultati predispitnih obaveza, kolokvijuma i ispita

 

 

 

 13.04.2024.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.04.2024.

Na usmeni obavezno doneti olovku i kalkulator.

 

Električna merenja

Merenja u elektronici

Električna i elektronska merenja u industriji

 

22.06.2023.

Osvojeni bodovi predispitnih obaveza za školsku 2022-2023 godinu

PDF Električna merenja (EM)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

 

 

Primeri ispitnih zadataka: PDF 14.07.2017, PDF 01.02.2019,  PDF 20.02.2021, PDF 03.09.2022.

 

Primeri I laboratorijskog kolokvijuma: PDF 24.04.2014,PDF 25.04.2015, PDF 17.06.2020. 

Primeri II laboratorijskog kolokvijuma: PDF 12.06.2014PDF 13.06.2015, PDF 17.06.2020.