Dobro došli na stranicu predmeta Električna merenja!

Ova stranica je posvećena predmetima Električna merenja, Merenja u elektronici i Električna i elektronska merenja u industriji


Predmetni profesor: prof. dr Dragan Pejić

Asistenti:  Marina Subotin,   Nemanja Gazivoda,  Bojan Vujičić,  Milica Mitrović,  Milan Šaš,  Zdravko Gotovac

 

Obaveštenja

 

18.04.2021. Rešen 6.zadatak sa prvog laboratorijskog kolokvijuma održanog 17.04.2021.

12.04.2021. Važno obaveštenje  oko predaje praktikuma koji obuhvata prvi ciklus vežbi! 

31.03.2021. Dopuna za laboratorijsku vežbu 4.2 ( Tabela 4.2.1

06.03.2021. Otvoren je YouTube kanal sa video materijalima laboratorijskih i auditornih vežbi.  U delu “Literatura i uputstva za laboratorijske vežbe” možete pronaći linkove ka ovim materijalima.

26.02.2021. Materijal za studente koji slušaju predmete Električna merenja i Merenja u elektronici u letnjem semestru školske 2020/21

Literatura i uputstva za laboratorijske vežbe

 

Literatura za prvi cilkus laboratorijskih vežbi   –  PDF Praktikum

Literatura za drugi cilkus laboratorijskih vežbi –  PDF Praktikum 

  1. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF naponski spoj, PDF strujni spoj 1. laboratorijska vežba,  1. auditorna vežba
  2. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF jednostrani ispravljač, PDF dvostrani ispravljač 2. laboratorijska vežba 2. auditorna vežba
  3. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF povezivanje 3. laboratorijska vežba 3. auditorna vežba
  4. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF proširivanje mernog opsega ampermetra, PDF proširivanje mernog opsega voltmetra, PDF promenljivi naponski izvor 4. laboratorijska vežba 4. auditorna vežba 
  5. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF histerezis PDF indukciono brojilo, 5. laboratorijska vežba, 5&6. auditorna vežba
  6. laboratorijska vežba: PDF program za izradu 6. vežbe, PDF uputstvo za instalaciju aplikacije,  6. laboratorijska vežba 
  7. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF Lisažuove figure, PDF modulacija mlaza, PDF fazni stav, PDF Lisažuove figure – dodatak, 7. laboratorijska vežba, 7. auditorna vežba
 
 

Rezultati kolokvijuma i ispita

 

17.04.2021. Rezultati prvog laboratorijskog kolokvijuma održanog 17.04.2021.godine

 

PDF EM – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

PDF MUE – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

 

11.04.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.04.2021.

 

PDF Električna merenja (EM) –  studenti smera E1, modul Energetska elektronika, mašine i elektroenergetski sistemi 

PDF Merenja u elektronici (MUE) –  studenti smera E1, modul Mikroračunarska elektronika

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI) –  studenti smera Merenje i regulacija

 

24.03.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.03.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)  –  studenti smera E1, modul Energetska elektronika, mašine i elektroenergetski sistemi 

PDF Merenja u elektronici (MUE) –  studenti smera E1, modul Mikroračunarska elektronika

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI) –  studenti smera Merenje i regulacija

 

 

20.02.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 20.02.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)  –  studenti smera E1, modul Energetska elektronika, mašine i elektroenergetski sistemi 

PDF Merenja u elektronici (MUE) –  studenti smera E1, modul Mikroračunarska elektronika

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)  –  studenti smera Merenje i regulacija

 

04.02.2021.  Rezultati predispitnih obaveza

Osvojeni poeni na osnovu predispitnih obaveza (laboratorijskih vežbi i laboratorijskih kolokvijuma) za studente smera i modula Merenje i regulacija za predmet Električna i elektronska merenja u industriji za školsku 2020/2021 godinu.

U slučaju nejasnoća ili eventualnih neregularnosti javiti se u putem email-a predmetnom profesoru najkasnije do petka 12.02.2021.

 

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2020/2021 – 4. februar 2021.

 

04.02.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)  – studenti smera E1, modul Energetska elektronika, mašine i elektroenergetski sistemi 

PDF Merenja u elektronici (MUE)  – studenti smera E1, modul Mikroračunarska elektronika

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)  – studenti smera Merenje i regulacija

 

21.01.2021. Rezultati prvog i drugog laboratorijskog kolokvijuma

 

PDF EEMuI – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021 – 21.01.2021.

PDF EEMuI – Rezultati 2. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021 – 21.01.2021.

 

 

Primeri ispitnih zadataka: PDF 20.02.2021, PDF 01.02.2019, PDF 14.07.2017, PDF 12.06.2016.

 

Primeri I laboratorijskog kolokvijuma: PDF 25.04.2015, PDF 24.04.2014, PDF 17.06.2020.

Primeri II laboratorijskog kolokvijuma: PDF 13.06.2015, PDF 12.06.2014.