Električna merenja, Merenja u elektronici, Električna i elektronska merenja u industriji

 

 

 

Električna i elektronska merenja u industriji

27.01.2020.

Rezultati II Kolokvijuma iz EEMI

EEMI 2. Lab. kolokvijum

EEMI 2. Ispitni kolokvijum

 

Na usmeni deo ispita iz EEMI u predroku pozivaju se:

EEMI predrok

 

Ukupan broj bodova predispitnih obaveza (LV+LK) iz EEMI:

EEMI2019 bodovi

 

 

 

 

22.01.2020.

KONAČAN BROJ BODOVA SA LABORATORIJSKIH VEŽBI

EEMuI (MiR) 2019/2020 – bodovi LV

Rok za žalbe na eventualne greške u broju bodova iznosi TRI DANA od dana objavljivanja na sajtu KELM.

 

 

 

Rezultati pismenog dela ispita 21.12.2019.

Električna merenja

Merenja u elektronici

EEMuI (MiR)

Električna i elektronska merenja u industriji

14.12.2019.

Rezultati I Kolokvijuma iz EEMI

EEMI 1. Lab. kolokvijum

EEMI 1. Ispitni kolokvijum

 

 

 

25.11.2019.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EEMI:

Praktikum za laboratorijske vežbe II deo (nov. 2019)

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma, (novembar 2019.), a ranije verzije nisu (kao npr. Praktikumi od prethodnih generacija ili stare verzije iz kopirnica).

 

Praktikum za laboratorijske vežbe I deo (okt. 2019)

 

“Pravila igre” za 2019/2020. školsku godinu.

Svi detalji vezani za laboratorijske vežbe, predavanja, bodovanje, ocenjivanje, kolokvijume, polaganje ispita…

Prvo pročitajte ceo dokument pa tek onda postavljajte pitanja, jer na većinu ih je već odgovoreno u tekstu.

 

 

 

 

 

 

ISPITNI ZADACI

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 01.02.2019.

Ispitni zadaci EM i MUE 21.10.2017.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 08.10.2017.

Ispitni zadaci EM 01.10.2017.

Ispitni zadaci MuE 01.10.2017.

Ispitni zadaci EEMI 01.10.2017.

Ispitni zadaci EM 25.09.2017.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 25.09.2017.

Ispitni zadaci EM 13.09.2017.

Ispitni zadaci MuE 13.09.2017.

Ispitni zadaci EEMI 13.09.2017.

Ispitni zadaci EM 01.09.2017.

Ispitni zadaci MuE 01.09.2017.

Ispitni zadaci EEMI 01.09.2017.

Ispitni zadaci EM 14.07.2017.

Ispitni zadaci MuE 14.07.2017.

Ispitni zadaci EEMI 14.07.2017.

Ispitni zadaci EM 23.02.2017.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 23.02.2017.

Ispitni kolokvijum II EEMI 08.01.2017.

Ispitni kolokvijum I EEMI 17.12.2016.

Ispitni zadaci EM 19.11.2016.

Ispitni zadaci EM 09.10.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 09.10.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 02.10.2016.

Ispitni zadaci EM 30.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 30.09.2016.

Ispitni zadaci EM 24.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 24.09.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 10.09.2016.

Ispitni zadaci EEMI 10.09.2016.

Ispitni zadaci EM 13.07.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 13.07.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 25.06.2016.

Ispitni zadaci EEMI 25.06.2016.

Ispitni kolokvijum II EM i MuE 12.06.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 14.05.2016.

Ispitni kolokvijum I EM i MuE 23.04.2016.

Ispitni zadaci EM 17.04.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 17.04.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 12.03.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 20.02.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 05.02.2016.

Ispitni zadaci EM 24.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 24.10.2015.

Ispitni zadaci EM 10.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 10.10.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 02.10.2015.

Ispitni zadaci EM 20.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 20.09.2015.

Ispitni zadaci EM 08.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 08.09.2015.

Ispitni zadaci EM 13.07.2015.

Ispitni zadaci MuE 13.07.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2015.

Ispitni zadaci EM 21.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 21.02.2015.

Ispitni zadaci EM 06.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 06.02.2015.

Ispitni zadaci EM 25.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 25.10.2014.

Ispitni zadaci EM 11.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 11.10.2014.

Ispitni zadaci EM 01.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 01.10.2014.

Ispitni zadaci EM 07.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 19.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 15.07.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2014.

 

 

Lab. Kolokvijum II EM i MuE 13.06.2015.

Lab. Kolokvijum I EM 25.04.2015.

Lab. Kolokvijum I MuE 25.04.2015.

Lab. Kolokvijum II EM i MuE 12.06.2014.

Lab. Kolokvijum I EM i MuE 24.04.2014.

 

 

Predmeti:

Električna merenja

Merenja u elektronici

Električna i elektronska merenja u industriji

 

Predavanja:

dr Dragan Pejić

pejicdra_at_uns.ac.rs

 

Vežbe:

dr Marjan Urekar

marjanurekar_at_gmail.com

 [/private]