Električna merenja

Praktikum iz Električnih merenja se preuzima sa starog sajta u okviru predmeta Električna merenja do kojeg se dolazi preko linka “stari sajt” na home stranici ili direktno preko  linka.


Do predmeta Električna merenja na starom sajtu se može doći direktno preko linka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor

Doc. dr Dragan Pejić

e-mail za pitanja u vezi sa predavanjima, ispitima i seminarskim radovima: pejicdra_at_uns.ac.rs

 

Asistent

mr Marjan Urekar

e-mail za pitanja u vezi sa laboratorijskim vežbama: marjanurekar_at_gmail.com

 

 

 

Rezultati I Kolokvijuma

23.04.2016.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

 

 

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

 

Rezultati II Kolokvijuma

12.06.2016.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

 

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

Rezultati ispita u predroku

12.06.2016.

Električna merenja

Merenja u elektronici

 

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MuE

Praktikum za laboratorijske vežbe I deo (2016)

 

RAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MuE

Praktikum za laboratorijske vežbe II deo (2016)