Dobro došli na stranicu predmeta Električna merenja!

Ova stranica je posvećena predmetima Električna merenja, Merenja u elektronici i Električna i elektronska merenja u industriji


Predmetni profesor: prof. dr Dragan Pejić

Asistenti:  Marina Subotin,   Nemanja Gazivoda,  Bojan Vujičić,  Milica Mitrović,  Milan Šaš,  Zdravko Gotovac

 

 

Obaveštenja

17.05.2021.  Obaveštenje  oko predaje praktikuma koji obuhvata drugi ciklus vežbi. 

 
14.05.2021. Drugi laboratorijski kolokvijum biće održan u subotu 5. juna 2021.godine u 11:00 u salama AH1A, AH1B, AH2, AH3, AH6 i AH7.
 

27.04.2021. Vraćanje pregledanih Praktikuma biće organizovano u sredu 28. aprila 2021. od 19:00 do 20:00 u hodniku NTP-a. Nije neophodno doći lično po Praktikum.

 

18.04.2021. Rešenje 6.zadataka sa prvog laboratorijskog kolokvijuma održanog 17.04.2021. 

12.04.2021.  Obaveštenje  oko predaje praktikuma koji obuhvata prvi ciklus vežbi.

31.03.2021. Dopuna za laboratorijsku vežbu 4.2 ( Tabela 4.2.1

06.03.2021. Otvoren je YouTube kanal sa video materijalima laboratorijskih i auditornih vežbi.  U delu “Literatura i uputstva za laboratorijske vežbe” možete pronaći linkove ka ovim materijalima.

26.02.2021. Materijal za studente koji slušaju predmete Električna merenja i Merenja u elektronici u letnjem semestru školske 2020/21

Literatura i uputstva za laboratorijske vežbe

 

Literatura za I ciklus laboratorijskih vežbi   (1-6)  –  PDF Praktikum

Literatura za II ciklus laboratorijskih vežbi (7-12) –  PDF Praktikum 

 1. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF naponski spoj, PDF strujni spoj 1. laboratorijska vežba,  1. auditorna vežba
 2. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF jednostrani ispravljač, PDF dvostrani ispravljač 2. laboratorijska vežba 2. auditorna vežba
 3. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF povezivanje 3. laboratorijska vežba 3. auditorna vežba
 4. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF proširivanje mernog opsega ampermetra, PDF proširivanje mernog opsega voltmetra, PDF promenljivi naponski izvor 4. laboratorijska vežba 4. auditorna vežba 
 5. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF histerezis PDF indukciono brojilo, 5. laboratorijska vežba, 5&6. auditorna vežba
 6. laboratorijska vežba: PDF program za izradu 6. vežbe, PDF uputstvo za instalaciju aplikacije,  6. laboratorijska vežba 
 7. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF Lisažuove figure, PDF modulacija mlaza, PDF fazni stav, PDF Lisažuove figure – dodatak, 7. laboratorijska vežba, 7. auditorna vežba 
 8. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF uravnoteženi Vitstonov most, PDF neuravnoteženi Vitstonov most, PDF ommetarska metoda, PDF analogni i digitalni ommetar, 8. laboratorijska vežba, 8. auditorna vežba 
 9. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF merenje EMS kompenzatorom, PDF merenje voltmetrom, PDF merenje otpornosti pražnjenjem kondenzatora, 9. laboratorijska vežba 9. auditorna vežba  
 10. laboratorijska vežba: PDF metoda tri ampermetra, PDF metoda tri voltmetra 
 11. laboratorijska vežba: PDF merenje otpornosti induktivnih potrošača jednosmernom strujom, PDF merenje impedanse induktivnih potrošača, PDF merenje induktivnosti potrošača , 10. i 11.laboratorijska vežba, 10. i 11. auditorna vežba 
 12. laboratorijska vežba: PDF merenje induktivnosti dvojnim T mostom, PDF merenje kapacitivnosti elektrolitskog kondenzatora , PDF merenje kapacitivnosti blok kondenzatora, 12. laboratorijska vežba, 12. auditorna vežba
 
 

Rezultati predispitnih obaveza, kolokvijuma i ispita

 

18.07.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.07.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

26.06.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.06.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

16.06.2021. Konačan spisak osvojenih bodova predispitnih obaveza na osnovu prisustva, urađenih laboratorijskih vežbi, prvog i drugog laboratorijskog kolokvijuma. 

VAŽNA NAPOMENA: Prigovar na osvojene poene se  može uputiti U NAREDNA TRI DANA (nakon objavljivanja zvaničnih rezultata na sajtu KELM). Naknadne prijave se neće razmatrati.

 

PDF Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi

PDF Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine

PDF Mikroračunarska elektronika

PDF Merni sistemi

 

14.06.2021. Rezultati drugog laboratorijskog kolokvijuma održanog 05.06.2021.godine 

 

PDF EM – Rezultati 2. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

PDF MUE – Rezultati 2. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

 

20.05.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 20.05.2021.

 

PDF Električna merenja (EM) 

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

24.04.2021. Osvojeni bodovi sa prvih predispitnih obaveza na osnovu prisustva i urađenih laboratorijskih vežbi  

VAŽNA NAPOMENA: Prigovar na broj poena se može uputiti SAMO U TOKU TRI DANA nakon objavljivanja zvaničnih rezultata na sajtu KELM. Naknadne prijave se neće razmatrati.


PDF Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi

PDF Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine

PDF Mikroračunarska elektronika

PDF Merni sistemi

 

17.04.2021. Rezultati prvog laboratorijskog kolokvijuma održanog 17.04.2021.godine

 

PDF EM – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

PDF MUE – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

 

11.04.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.04.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

24.03.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.03.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

20.02.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 20.02.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

04.02.2021.  Rezultati predispitnih obaveza

Osvojeni poeni na osnovu predispitnih obaveza (laboratorijskih vežbi i laboratorijskih kolokvijuma) za studente smera i modula Merenje i regulacija za predmet Električna i elektronska merenja u industriji za školsku 2020/2021 godinu.

U slučaju nejasnoća ili eventualnih neregularnosti javiti se u putem email-a predmetnom profesoru najkasnije do petka 12.02.2021.

 

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2020/2021 – 4. februar 2021.

 

04.02.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

21.01.2021. Rezultati prvog i drugog laboratorijskog kolokvijuma

 

PDF EEMuI – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021 – 21.01.2021.

PDF EEMuI – Rezultati 2. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021 – 21.01.2021.

 

 

Primeri ispitnih zadataka: PDF 12.06.2016PDF 14.07.2017, PDF 01.02.2019,  PDF 20.02.2021.

 

Primeri I laboratorijskog kolokvijuma: PDF 24.04.2014,PDF 25.04.2015, PDF 17.06.2020. 

Primeri II laboratorijskog kolokvijuma: PDF 12.06.2014PDF 13.06.2015, PDF 17.06.2020.