Dobro došli na stranicu predmeta Električna merenja!

Ova stranica je posvećena predmetima Električna merenja, Merenja u elektronici i Električna i elektronska merenja u industriji


Predmetni profesor: prof. dr Dragan Pejić

Asistenti: Marina Subotin,  Stefan Mirković,  dr Nemanja Gazivoda,  dr Bojan Vujičić

 

21.01.2021.

Rezultati laboratorijskog kolokvijuma iz EEuMI održanog 21.01.2021.

Električna i elektronska merenja u industriji LK1

Električna i elektronska merenja u industriji LK2

 

 

16.12.2020.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 16.12.2020.

Električna merenja

Merenja u elektronici

EEMuI (MiR)

 

18.06.2020.

Rezultati Laboratorijskog kolokvijuma iz EM i MuE održanog 17.06.2020.

Električna merenja LK1

Električna merenja LK2

Merenja u elektronici LK1

Merenja u elektronici LK2

 

28.02.2020.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE (I deo) iz EM i MuE (feb. 2020.)

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma, (februar 2020.), a ranije verzije nisu (kao npr. Praktikumi od prethodnih generacija ili stare verzije iz kopirnica).

 

“Pravila igre” za školsku godinu 2019/2020.

Svi detalji vezani za laboratorijske vežbe, predavanja, bodovanje, ocenjivanje, kolokvijume, polaganje ispita… Prvo pročitajte ceo dokument pa tek onda postavljajte pitanja, jer na većinu ih je već odgovoreno u tekstu.

Pre početka laboratorijskih vežbi obavezno pročitati kratko Uvodno uputstvo za izradu laboratorijskih vežbi.

 

 

 

Električna i elektronska merenja u industriji

27.01.2020.

Rezultati II Kolokvijuma iz EEMI

EEMI 2. Lab. kolokvijum

EEMI 2. Ispitni kolokvijum

 

Na usmeni deo ispita iz EEMI u predroku pozivaju se:

EEMI predrok

 

Ukupan broj bodova predispitnih obaveza (LV+LK) iz EEMI:

EEMI2019 bodovi

 

22.01.2020.

KONAČAN BROJ BODOVA SA LABORATORIJSKIH VEŽBI

EEMuI (MiR) 2019/2020 – bodovi LV

Rok za žalbe na eventualne greške u broju bodova iznosi TRI DANA od dana objavljivanja na sajtu KELM.

 

Električna i elektronska merenja u industriji

14.12.2019.

Rezultati I Kolokvijuma iz EEMI

EEMI 1. Lab. kolokvijum

EEMI 1. Ispitni kolokvijum

 

 

 

 

 

 

 

ISPITNI ZADACI

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 01.02.2019.

Ispitni zadaci EM i MUE 21.10.2017.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 08.10.2017.

Ispitni zadaci EM 01.10.2017.

Ispitni zadaci MuE 01.10.2017.

Ispitni zadaci EEMI 01.10.2017.

Ispitni zadaci EM 25.09.2017.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 25.09.2017.

Ispitni zadaci EM 13.09.2017.

Ispitni zadaci MuE 13.09.2017.

Ispitni zadaci EEMI 13.09.2017.

Ispitni zadaci EM 01.09.2017.

Ispitni zadaci MuE 01.09.2017.

Ispitni zadaci EEMI 01.09.2017.

Ispitni zadaci EM 14.07.2017.

Ispitni zadaci MuE 14.07.2017.

Ispitni zadaci EEMI 14.07.2017.

Ispitni zadaci EM 23.02.2017.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 23.02.2017.

Ispitni kolokvijum II EEMI 08.01.2017.

Ispitni kolokvijum I EEMI 17.12.2016.

Ispitni zadaci EM 19.11.2016.

Ispitni zadaci EM 09.10.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 09.10.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 02.10.2016.

Ispitni zadaci EM 30.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 30.09.2016.

Ispitni zadaci EM 24.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 24.09.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 10.09.2016.

Ispitni zadaci EEMI 10.09.2016.

Ispitni zadaci EM 13.07.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 13.07.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 25.06.2016.

Ispitni zadaci EEMI 25.06.2016.

Ispitni kolokvijum II EM i MuE 12.06.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 14.05.2016.

Ispitni kolokvijum I EM i MuE 23.04.2016.

Ispitni zadaci EM 17.04.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 17.04.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 12.03.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 20.02.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 05.02.2016.

Ispitni zadaci EM 24.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 24.10.2015.

Ispitni zadaci EM 10.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 10.10.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 02.10.2015.

Ispitni zadaci EM 20.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 20.09.2015.

Ispitni zadaci EM 08.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 08.09.2015.

Ispitni zadaci EM 13.07.2015.

Ispitni zadaci MuE 13.07.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2015.

Ispitni zadaci EM 21.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 21.02.2015.

Ispitni zadaci EM 06.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 06.02.2015.

Ispitni zadaci EM 25.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 25.10.2014.

Ispitni zadaci EM 11.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 11.10.2014.

Ispitni zadaci EM 01.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 01.10.2014.

Ispitni zadaci EM 07.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 19.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 15.07.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2014.

 

 

Lab. Kolokvijum II EM i MuE 13.06.2015.

Lab. Kolokvijum I EM 25.04.2015.

Lab. Kolokvijum I MuE 25.04.2015.

Lab. Kolokvijum II EM i MuE 12.06.2014.

Lab. Kolokvijum I EM i MuE 24.04.2014.

 

 

Predmeti:

Električna merenja

Merenja u elektronici

Električna i elektronska merenja u industriji

 

Predavanja:

dr Dragan Pejić

pejicdra_at_uns.ac.rs

 

Vežbe:

dr Marjan Urekar

marjanurekar_at_gmail.com

 

 

[private role=author]

11.10.2019.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MuE:

Praktikum za laboratorijske vežbe I deo (okt. 2019)

Osnovno uputstvo za osciloskop

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma, (oktobar 2019.), a ranije verzije nisu (kao npr. Praktikumi od prethodnih generacija ilistare verzije iz kopirnica.

Za prvi termin vežbi, od studenata se očekuje da pročitaju poglavlje Uvod u Praktikumu. Za svaku sledeću vežbu se očekuje da studenti pročitajutekst vežbe pre dolaska na termin za izradu vežbe.

“Pravila igre” za 2019. godinu.

Svi detalji vezani za laboratorijske vežbe, predavanja, bodovanje, ocenjivanje, kolokvijume, polaganje ispita…

Prvo pročitajte ceo dokument pa tek onda postavljajte pitanja, jer na većinu ih je već odgovoreno u tekstu.

11.06.2019.

Rezultati II Kolokvijuma

10.06.2019.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

Rezultati ispita u predroku

Električna merenja

Merenja u elektronici

KONAČAN BROJ BODOVA SA LABORATORIJSKIH VEŽBI

Električna merenja – bodovi LV

Merenja u elektronici – bodovi LV

Rok za eventualne žalbe na obračunati broj bodova sa laboratorijskih vežbi je do petka, 14. juna 2019. u 12:00. Po isteku navedenog roka, primedbe na osvojeni broj bodova neće biti razmatrane.

12.04.2019.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MUE:

Praktikum za laboratorijske vežbe II deo (apr. 2019)

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma, (april 2019.), aranije verzije nisu (kao npr. Praktikumi od prethodnih generacija ilistare verzije iz kopirnica.

 

08.04.2019.

Uputstvo za određivanje od koje vežbe se počinje u II ciklusu:

N1 – prva vežba koja je rađena u I ciklusu

N2 – prva vežba koja treba da se radi u II ciklusu

N2 = N1 + 6

08.04.2019.

Rezultati I Kolokvijuma

06.04.2019.

EM Lab. kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

MuE Lab. kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

17.01.2019.

Rezultati II Kolokvijuma

17.01.2019.

EEMI Lab kolokvijum

EEMI Ispitni kolokvijum

Na usmeni deo ispita u predroku pozivaju se:

EEMI predrok

16.01.2019.

KONAČAN BROJ BODOVA SA LABORATORIJSKIH VEŽBI

EEMuI (MiR) 2018/9 – bodovi LV

Rok za eventualne primedbe na obračunati broj bodova je do 19. januara 2019.

Po isteku navedenog roka, primedbe na osvojeni broj bodova neće biti razmatrane.

23.01.2018.

Zbog usklađivanja sistema bodovanja sa članom 104. Zakona o visokomobrazovanju, od 22.01.2018. na usmeni deo ispita će biti pozivanistudenti koji osvoje 51 ili više bodova (Laboratorijske Vežbe +Laboratorijski Kolokvijumi + Pismeni deo ispita).

http://ftn.uns.ac.rs/n978939054/novi-nacin-bodovanja-i-ocenjivanja