Dobro došli na stranicu predmeta Električna merenja!

Ova stranica je posvećena predmetima Električna merenja, Merenja u elektronici i Električna i elektronska merenja u industriji


Predmetni profesor: prof. dr Dragan Pejić

Asistenti:  Marina Subotin,   Nemanja Gazivoda,  Bojan Vujičić,  Milica Mitrović,  Milan Šaš,  Stefan Mirković,  Sanja Mandić,  Jelena Rafailović,  Đorđe Novaković,  Mario Volaš

 

 

Obaveštenja

 

22.03.2022. OBAVEŠTENJE: Postavljen je pdf fajl sa podelom zadataka iz zbirke po ciklusima.   

 

26.02.2022. OBAVEŠTENJE: Laboratorijske vežbe iz predmeta Merenja u elektronici i Električna merenja kreću sa izvođenjem od ponedeljka 7. marta 2022. godine prema istaknutom rasporedu. 

 

18.10.2021. Otvoren je YouTube kanal sa video materijalima laboratorijskih i auditornih vežbi.  U delu “Literatura i uputstva za laboratorijske vežbe” možete pronaći linkove ka ovim materijalima.

18.10.2021. Materijal za studente koji slušaju naše predmete u letnjem i zimskom semestru školske 2021/22 godine:

Literatura i uputstva za laboratorijske vežbe

 

Literatura za I ciklus laboratorijskih vežbi   (1-6)  –  PDF Praktikum

Literatura za II ciklus laboratorijskih vežbi (7-12) –  PDF Praktikum 

 1. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF naponski spoj, PDF strujni spoj 1. laboratorijska vežba,  1. auditorna vežba
 2. laboratorijska vežba:  PDF oprema, PDF jednostrani ispravljač, PDF dvostrani ispravljač 2. laboratorijska vežba 2. auditorna vežba
 3. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF povezivanje 3. laboratorijska vežba 3. auditorna vežba
 4. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF proširivanje mernog opsega ampermetra, PDF proširivanje mernog opsega voltmetra, PDF promenljivi naponski izvor 4. laboratorijska vežba 4. auditorna vežba 
 5. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF histerezis PDF indukciono brojilo, 5. laboratorijska vežba, 5&6. auditorna vežba
 6. laboratorijska vežba: PDF program za izradu 6. vežbe, PDF uputstvo za instalaciju aplikacije,  6. laboratorijska vežba 
 7. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF Lisažuove figure, PDF modulacija mlaza, PDF fazni stav, PDF Lisažuove figure – dodatak, 7. laboratorijska vežba, 7. auditorna vežba 
 8. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF uravnoteženi Vitstonov most, PDF neuravnoteženi Vitstonov most, PDF ommetarska metoda, PDF analogni i digitalni ommetar, 8. laboratorijska vežba, 8. auditorna vežba  Zadatak: Naizmenični most    Zadatak: Merenje nepoznate otpornosti uravnoteženim jednosmernim mostom (28.zadatak iz zbirke) 
 9. laboratorijska vežba: PDF oprema, PDF merenje EMS kompenzatorom, PDF merenje voltmetrom, PDF merenje otpornosti pražnjenjem kondenzatora, 9. laboratorijska vežba 9. auditorna vežba  
 10. laboratorijska vežba: PDF metoda tri ampermetra, PDF metoda tri voltmetra 
 11. laboratorijska vežba: PDF merenje otpornosti induktivnih potrošača jednosmernom strujom, PDF merenje impedanse induktivnih potrošača, PDF merenje induktivnosti potrošača , 10. i 11.laboratorijska vežba, 10. i 11. auditorna vežba 
 12. laboratorijska vežba: PDF merenje induktivnosti dvojnim T mostom, PDF merenje kapacitivnosti elektrolitskog kondenzatora , PDF merenje kapacitivnosti blok kondenzatora, 12. laboratorijska vežba, 12. auditorna vežba 
 
 

Rezultati predispitnih obaveza, kolokvijuma i ispita

 

15.05.2022. Rezultati prvog laboratorijskog kolokvijuma održanog 15.05.2022.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi, Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine i Merno-informacioni sistemi)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

 

14.05.2022. Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.05.2022.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

 

09.04.2022. Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.04.2022.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

 

19.03.2022. Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.03.2022.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

 

26.02.2022. Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.02.2022.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

 

08.02.2022. Rezultati pismenog dela ispita održanog 08.02.2022.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

 

24.01.2022. Redukovan spisak osvojenih bodova predispitnih obaveza na osnovu prisustva, urađenih laboratorijskih vežbi, prvog i drugog laboratorijskog kolokvijuma. 

VAŽNA NAPOMENA: Prigovar na osvojene poene se može uputiti U NAREDNIH PET DANA (nakon objavljivanja zvaničnih rezultata na sajtu KELM). Naknadne prijave se neće razmatrati.

       

     PDF EIEMuI

 

C

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

 

09.12.2021. Rezultati prvog laboratorijskog kolokvijuma održanog 08.12.2021.

PDF EEMuI – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2021/22

 

 

13.11.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.11.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

14.10.2021. Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.10.2021.

 

PDF Električna merenja (EM)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine)

PDF Merenja u elektronici (MUE)

(studenti studijskog programa EET (E1), studijska grupa Mikroračunarska elektronika)

PDF Električna i elektronska merenja u industriji (EEMuI)

(studenti studijskog programa Merenje i regulacija)

 

16.06.2021. Konačan spisak osvojenih bodova predispitnih obaveza na osnovu prisustva, urađenih laboratorijskih vežbi, prvog i drugog laboratorijskog kolokvijuma. 

VAŽNA NAPOMENA: Prigovar na osvojene poene se  može uputiti U NAREDNA TRI DANA (nakon objavljivanja zvaničnih rezultata na sajtu KELM). Naknadne prijave se neće razmatrati.

 

PDF Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi

PDF Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine

PDF Mikroračunarska elektronika

PDF Merni sistemi

 

14.06.2021. Rezultati drugog laboratorijskog kolokvijuma održanog 05.06.2021.godine 

 

PDF EM – Rezultati 2. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

PDF MUE – Rezultati 2. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

 

24.04.2021. Osvojeni bodovi sa prvih predispitnih obaveza na osnovu prisustva i urađenih laboratorijskih vežbi  

VAŽNA NAPOMENA: Prigovar na broj poena se može uputiti SAMO U TOKU TRI DANA nakon objavljivanja zvaničnih rezultata na sajtu KELM. Naknadne prijave se neće razmatrati.


PDF Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi

PDF Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine

PDF Mikroračunarska elektronika

PDF Merni sistemi

 

17.04.2021. Rezultati prvog laboratorijskog kolokvijuma održanog 17.04.2021.godine

 

PDF EM – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

PDF MUE – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021

 

04.02.2021.  Rezultati predispitnih obaveza

Osvojeni poeni na osnovu predispitnih obaveza (laboratorijskih vežbi i laboratorijskih kolokvijuma) za studente smera i modula Merenje i regulacija za predmet Električna i elektronska merenja u industriji za školsku 2020/2021 godinu.

U slučaju nejasnoća ili eventualnih neregularnosti javiti se u putem email-a predmetnom profesoru najkasnije do petka 12.02.2021.

 

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2020/2021 – 4. februar 2021.

 

 

21.01.2021. Rezultati prvog i drugog laboratorijskog kolokvijuma

 

PDF EEMuI – Rezultati 1. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021 – 21.01.2021.

PDF EEMuI – Rezultati 2. laboratorijskog kolokvijuma u školskoj 2020/2021 – 21.01.2021.

 

 

Primeri ispitnih zadataka: PDF 12.06.2016PDF 14.07.2017, PDF 01.02.2019,  PDF 20.02.2021.

 

Primeri I laboratorijskog kolokvijuma: PDF 24.04.2014,PDF 25.04.2015, PDF 17.06.2020. 

Primeri II laboratorijskog kolokvijuma: PDF 12.06.2014PDF 13.06.2015, PDF 17.06.2020.