Mikroprocesorski merno-akvizicioni sistemi 1

Odbrana drugog ciklusa vežbi – termini

PREDAVANJA:

Predavanja 1. deo

Predavanja 2. deo

Predavanja 3. deo

ISPITNI RAD

PRIPREMA KOLOKVIJUMA I DODATNI MATERIJAL:

1. Kolokvijum – priprema

Odbrana vežbe – Šablon za odbranu

2. Kolokvijum priprema

VEŽBE

Zadaci vežbe 1

Prezentacija vežbe 1

Zadaci vežbe 2

Prezentacija vežbe 2

Zadaci vežbe 3

Prezentacija vežbe 3

Zadaci vežbe 4

Prezentacija vežbe 4

Zadaci vežbe 5

Zadaci vežbe 6

Zadaci vežbe 7

Zadaci vežbe 8

Mikrokontroler data sheet

DOMAĆI ZADACI:

Domaći rad 1

BODOVI:

Način bodovanja

MiR Bodovanje

MS Bodovanje

KONTAKT:

Platon Sovilj,

http://www.ftn.uns.ac.rs/1325436595/platon-sovilj

Novaković Đorđe,

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1861262279/djordje-novakovic