LPEM

Laboratorijski praktikum iz električnih merenja

lpem

Rezultati pismenog dela ispita 22.09.2009.

Rezultati pismenog dela ispita 10.09.2009.

Rezultati pismenog dela ispita 27.08.2009.

Rezultati pismenog dela ispita 25.06.2009.

Rešenja zadataka sa kolokvijuma 13.06.2009.

Rezultati kolokvijuma 13.06.2009. i predlog ocena

 

PRIMERI ISPITNIH ZADATAKA

Uputstvo za kalkulator Texas Instruments TI-30Xa (na zahtev nekoliko studenata)

Ocenjivanje

Ocena iz predmeta dobija se na osnovu broja bodova iz laboratorijskih vežbi i pismenog ispita. Na pismenom ispitu se rade zadaci koji će biti iz gradiva sa predavanja i vežbi.Svaka laboratorijska vežba se individualno ocenjuje sa maksimalno 2+2 LPEM boda (ocena rada na vežbi + ocena zadatka).
Maksimalni broj LPEM bodova sa vežbi je 48, maksimalni broj LPEM bodova sa ispita je 21 – ukupno 69 LPEM bodova.
Potrebno je 39 ili više LPEM bodova da bi se položio ispit iz LPEM. Broj bodova određuje ocenu na sledeći način:

Ukupno LPEM bodova Ocena na ispitu
0-38 5
39-44 6
45-51 7
52-58 8
59-64 9
65-69 10