Uvod u jonizujuće i nejonizujuće zračenje i zaštitu

PREDAVANJA

Osnove radioaktivnosti
Zaštita od zračenja

Zaštita od jonizujućih zračenja-TREĆI DEO

Zaštita od jonizujućih zračenja-ČETVRTI DEO

Zaštita od jonizujućih zračenja-PETI DEO

Nejonizujuća zračenja

 

 

SEMINARSKI RAD

Teme seminarskog rada

Odabrane teme za seminarski rad

Smernice za izradu seminarskog rada

 

VEŽBE

Obaveštenja:    

– napravljena je google grupa  (proveriti spam email !)

– tabela sa bodovima

Vežba 1
Vezba 2

Vežba 3

Vezba 4

EVIDENCIJA

Evidencija bodova