Elektronske komponente u instrumentaciji

Predmetni profesor: Doc. dr Boris Antić

Uslovi za slušanje predmeta: nema

Oblici nastave i način provere znanja:

  • 5 teorijskih testova u toku godine (5-50 p),
  • kolokvijum (25-50 p) ili ispit (25-50 p).

Konsultacije: Videti ovde

Predispitne obaveze: nema

 

Važna obaveštenja:

Kolokvijum iz predmeta Elektronske komponente u instrumentaciji će se održati u nedelju, 6. juna sa početkom u 11:00 u sali AH1-A.

 

Nastavne jedinice:

1. Otpornici

2. Kondenzatori

3. Kalemovi

4. Transformatori

5. Diode