Elektronske komponente u instrumentaciji

Predmetni profesor: Doc. dr Boris Antić

Uslovi za slušanje predmeta: nema

Oblici nastave i način provere znanja:

  • 5 teorijskih testova u toku godine (5-50 p),
  • kolokvijum (25-50 p) ili ispit (25-50 p).

Konsultacije: Videti ovde

Predispitne obaveze: nema

 

Važna obaveštenja:

 

Kolokvijum sa zadacima iz EKuI održaće se u subotu, 9. juna u amfiteatru A1 sa početkom u 12:00. Kolokvijum se sastoji iz 5 zadataka i traje 120 minuta. Izlazak na kolokvijum nije obavezan, ali se položen kolokvijum sa najmanje 25 poena i sa dovoljnim brojem poena iz testova (ukupno preko 51 poen) priznaje kao položen ispit.

 

Nastavne jedinice:

1. Otpornici

2. Kondenzatori

3. Kalemovi

4. Transformatori

5. Diode