Standardizacija i kvalitet

 

Primeri ispitnih rokova

StiK 2019-06-28

StiK 2019-07-10

 

Položeni pismeni deo ispita važi do sledećeg REDOVNOG ispitnog roka, ako student nije izlazio na usmeni u vanrednim rokovima pre toga. Padanje na usmenom u bilo kojem roku smanjuje ocenu za jedan, za usmeni u sledećem roku. Ko je prošao na usmeni sa minimumom-ocenom 6 (npr. 40 bodova), u sledećem roku ima ocenu 5, pa pismeni ne važi u sledećem roku.

 

 

21.09.2021.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.09.2021.

Na usmeni deo ispita pozivaju se:

 

 

Usmeni deo ispita i uvid u radove će se održati u četvrtak, 24.09.2021. od 11:00 u NTP-L212.

Usmeni deo ispita mogu da polažu i studenti sa dovoljnim brojem preostalih bodova iz prethodnih rokova, u zakazanom terminu, uz prethodnu najavu e-mailom.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, uvid u radove je moguć samo uz prethodnu najavu i dogovor putem e-maila.

 

 

KONTAKT

Doc. dr Marjan Urekar