Standardizacija i kvalitet

 

REZULTATI ISPITA:

 

05.02.2023.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2023.

Niko nije položio pismeni deo ispita.

Radovi se mogu pogledati u terminu koji se prethodno dogovori putem emaila sa predmetnim profesorom.

 

 

 

22.01.2023.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.01.2023.

Niko nije položio pismeni deo ispita.

 

Radovi se mogu pogledati u terminu koji se prethodno dogovori putem emaila sa predmetnim profesorom.

 

 

 

26.09.2022.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.09.2022.

Na usmeni deo ispita pozivaju se:

16:00 – 17:00

 

EM 06/2016 Dmitrović Aleksa  40 bodova

EM 37/2017 Vasilić Vesna  40 bodova

EM 44/2019 Bratić Sara  40 bodova

EM 23/2016 Bubalo Dušan  40 bodova  (polaže usmeni 2. put)

EE 64/2014 Glogovac Branislav  40 bodova  (polaže usmeni 2. put)

 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu, 28. septembra 2022. godine, prema navedenom rasporedu, u NTP 212L. Studenti koji imaju ispunjene uslove za usmeni iz prethodnih rokova, mogu polagati jedino ako su prijavili ispiti u ovom roku. U istom terminu se mogu pogledati ispitni radovi za one koji nisu položili pismeni deo ispita.

 

 

 

19.09.2022.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.09.2022.

Na usmeni deo ispita pozivaju se:

 

18:00 – 19:00

EM 23/2016 Bubalo Dušan  40 bodova

EE 64/2014 Glogovac Branislav  40 bodova

EM 003/2018 Jeličić Boris 40 bodova  (polaže usmeni 2. put)

EM 20/2019 Stojnić Nataša  (polaže usmeni 2. put)

 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu, 21. septembra 2022. godine, prema navedenom rasporedu, u NTP 212L. Studenti koji imaju ispunjene uslove za usmeni iz prethodnih rokova, mogu polagati jedino ako su prijavili ispiti u ovom roku. U istom terminu se mogu pogledati ispitni radovi za one koji nisu položili pismeni deo ispita.

 

 

12.09.2022.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.09.2022.

Na usmeni deo ispita pozivaju se:

10:00 – 11:00

EM 003/2018 Jeličić Boris 40 bodova

 

 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu, 14. septembra 2022. godine, prema navedenom rasporedu, u NTP 212L. Studenti koji imaju ispunjene uslove za usmeni iz prethodnih rokova, mogu polagati jedino ako su prijavili ispiti u ovom roku. U istom terminu se mogu pogledati ispitni radovi za one koji nisu položili pismeni deo ispita.

 

 

05.09.2022.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.09.2022.

Na usmeni deo ispita pozivaju se:

10:00 – 11:00

EE 219/2018 Žarkov Ivan  40 bodova

EM 037/2019 Stevanović Andrijana   40 bodova

 

Usmeni deo ispita će se održati u utorak, 6. septembra 2022. godine, prema navedenom rasporedu, u NTP 212L. Studenti koji imaju ispunjene uslove za usmeni iz prethodnih rokova, mogu polagati jedino ako su prijavili ispiti u ovom roku. U istom terminu se mogu pogledati ispitni radovi za one koji nisu položili pismeni deo ispita.

 

 

 

29.08.2022.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 29.08.2022.

Na usmeni deo ispita pozivaju se:

 

10:00 – 11:00

EM 008/2018 Rajić Anastasija  60 bodova (polaže usmeni 3. put)

EM 019/2019 Gajić Ljubomir   80 bodova (polaže usmeni 2. put)

EM 022/2019 Marković Dušan   80 bodova

EM 048/2019 Zubić Milana   80 bodova (polaže usmeni 2. put)

EM 003/2019 Mastelica Jovan   60 bodova (polaže usmeni 2. put)

EE 013/2019 Terzić Dušan   60 bodova

 

11:00 – 12:00

EM 020/2019 Stojnić Nataša   60 bodova (polaže usmeni 2. put)

EM 001/2019 Kršić Nikolina   40 bodova (polaže usmeni 2. put)

EM 041/2019 Babić Miodrag   40 bodova (polaže usmeni 2. put)

EM 45/2019 Petrović Stana   40 bodova (uslovno, pismeni važi samo ovaj rok)

 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu, 31. avgusta 2022. godine, prema navedenom rasporedu, u NTP212. Studenti koji imaju ispunjene uslove za usmeni iz prethodnih rokova, mogu polagati jedino ako su prijavili ispiti u ovom roku. U istom terminu se mogu pogledati ispitni radovi za one koji nisu položili pismeni deo ispita.

 

 

 

08.04.2022.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 08.04.2022.

EM 008/2018 Rajić Anastasija    0 od 20 bodova – nije položila – pismeni važi još 2 roka

EM 010/2018 Pavlović Jovana   6 od 20 bodova (4 tačna, 2 netačna) – nije položila – pismeni važi još 2 roka

 

Uvid u radove je moguć uz prethodnu najavu na email predmetnog profesora.

 

 

Usmeni deo ispita mogu da polažu i studenti sa dovoljnim brojem bodova iz prethodnih rokova, prema pravilniku, u zakazanom terminu usmenog dela ispita, SAMO uz prethodnu prijavu ispita u aktuelnom roku.

 

Uvid u radove je moguć samo uz prethodnu najavu i dogovor putem e-maila ili u terminu usmenog dela ispita (ako ima kandidata iz redovnog roka koji su položili pismeni deo).

 

OBAVEŠTENJE:

Na osnovu studentskih molbi, omogućeno je da ovog semestra, svaki položeni pismeni deo ispita važi još DVA dodatna izlaska na usmeni deo ispita, u bilo kojem roku u okviru godinu dana, posle roka u kojem je položio pismeni deo ispita. Ukoliko student izlazi na usmeni posle roka u kojem je položio pismeni deo ispita, OBAVEZNO je prijaviti ispit i za taj drugi rok. Bez prijavljenog ispita, neće biti moguće polagati bilo koji deo ispita.

 

O PREDMETU:

 

“Pravila igre” – Pravilnik o polaganju ispita, bodovanju i svemu ostalom vezano za predmet

 

Primeri ispitnih rokova

StiK 2019-06-28

StiK 2019-07-10

 

 

 

 

 

KONTAKT

Doc. dr Marjan Urekar