Uvod u merno-informacione sisteme

Materijali kursa se mogu pronaći na sova platformi.