Na studijskom programu Mehatronika Katedra za električna merenja izvodi nastavu iz predmeta:

1. godina

2. godina

Merenja u tehnici

3. godina

4. godina

Master