dr Ljubica Župunski

 

 

ZVANJE: Istraživač pripravnik

 

KANCELARIJA:

 

E-MAIL: ljubicaz_at_uns.ac.rs

 

KONSULTACIJE: ljubicaz_at_uns.ac.rs

 

OBLAST RADA: Molekularna biologija i fiziologija

 

OBLASTI ISTRAŽIVANJA: Biomedicinsko inženjerstvo, molekularna biologija i fiziologija