Odabrana poglavlja iz biomedicinske instrumentacije

Vežbe 1-2 – prezentacija

Vežbe 3-4 – prezentacija

Vežbe 3-4 – kodovi

Vežbe 5-6 – prezentacija

Vežba 7 – prezentacija

Vežbe 7 – kodovi

Vežbe 8 – prezentacija (mutex)

Vežbe 8 – prezentacija (tajmeri)

Vežbe 8 – kodovi

 

—————————————————————

Spisak click pločica

—————————————————————

Materijal:
Mastering FreeRTOS knjiga

Dodatni materijal:

CMSISv2 API reference

Raspored pinova na razvojnoj ploči

Discovery F407 razvojni sistem data sheet

Šema Discovery F407 ploče

Šema ploče za proširenje