Merenja u tehnici

(mehatronika – IV semestar)

Predmetni profesor: Doc. dr Boris Antić

Asistent: MSc. Marina Bulat

Uslovi za slušanje predmeta: nema

Oblici nastave i način provere znanja:

  • predavanja (0-10 p),
  • laboratorijske vežbe (0-40 p),
  • kolokvijumi (13-25 p + 13-25 p) ili ispit (13-25 p + 13-25 p).

Konsultacije: Videti ovde

Predispitne obaveze: nema

 

 

Važna obaveštenja:

 

Upis ocena studentima koji su položili oba kolokvijuma obaviće se u ispitnom roku u vreme i u sali koju odredi studentska služba. Upisivanje će se obaviti na samom početku pismenog dela ispita. Da bi se steklo pravo na upis ocene neophodno je prijaviti ispit. Studenti koji su iz bio kog razloga sprečeni da se pojave na upisu ocene, indeks mogu poslati po nekom od kolega. Ukoliko nisu u mogućnosti ni to da učine, moraju obavezno poslati mejl profesoru da se slažu sa zaključnom ocenom, kako bi se mogao zaključiti elektronski zapisnik ocena (koji je važniji od upisa ocene u indeks). Nepojavljivanje na pismenom ispitu u zakazano vreme bez obaveštavanja profesora o odsustvovanju i slaganju/neslaganju sa zaključnom ocenom, značiće automatsko obaranje i dodelu ocene 5. Studenti koji ne uspeju prijaviti ispit, a imaju položena oba kolokvijuma, mogu ispit prijaviti i u narednom roku bez gubitka uslovno stečenih poena. Studenti koji ne prijave ispit na vreme ne mogu upisati ocenu i ne mogu prisustvovati pismenom delu ispita. Naknadne molbe i uverenja sa studentske službe neće biti prihvatani.