Milan Šaš

Milan Šaš

 

ZVANJE: Saradnik u nastavi

 

KANCELARIJA: NTP – 234

 

E-MAIL: milansas_at_uns.ac.rs

 

OBLAST RADA: Elektrotehnika i računarstvo

 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Električna merenja i merno-informacione tehnologije

 

Publikacije:

  • Šaš M., Novaković Đ. : SISTEM ZA DETEKCIJU POŽARA ZASNOVAN NA MIKROPROCESORSKIM MERNIM MODULIMA, 63. ETRAN – Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno Jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 483-486, ISBN 978-86-7466-785-9
  • Šaš M., Novaković Đ. : SISTEM ZA NADZOR I KONTROLU USLOVA U PLASTENIKU ZASNOVAN NA MIKROPROCESORSKIM MERNIM MODULIMA , 64. ETRAN – Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Beograd, Čačak, Niš, Novi Sad: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 28 – 29 Septembar, 2020, pp. 415-420, ISBN 978-86-7466-852-8