Na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije Katedra za električna merenja izvodi nastavu:

Osnovne akademske studije

za studijsku grupu Merni sistemi iz predmeta:

Laboratorijski praktikum

Merni instrumenti

Električna merenja

Elektronska merenja

Kognitivni procesi za inženjere

Senzori i merni pretvarači

Mikroprocsorski merno-akvizicioni sistemi 1

Standardizacija i kvalitet

Fizika ljudskog organizma

Elektronske komponente u instrumentaciji

Mikroprocsorski merno-akvizicioni sistemi 2

Merenje neelektričnih veličina

Metrologija

Merenja u robotici

Projektovanje industrijskih uređaja i mernih sistema 1

Programiranje merno-akvizicionih sistema

Web bazirani merno-akvizicioni sistemi

Projektovanje industrijskih uređaja i mernih sistema 2

Jonizujuće i nejonizujuće zračenje i zaštita

Virtuelni merni sistemi

Metode merenja i merno-akvizicioni sistemi u biomedicini

Upravljanje projektima

za studijske grupe Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine iz predmeta:

Električna merenja

za studijsku grupu Mikroračunarska elektronika iz predmeta:

Merenja u elektronici

za studijsku grupu Komunikacione tehnologije i obrada signala:

Merni sistemi u telekomunikacijama

Master akademske studije

za studijsku grupu Merni sistemi:

Inženjerske komunikacije i intelektualna svojina

Merenje i obrada rezultata merenja

Uvod u upravljanje znanjem

Projektovanje sistema za daljinski nadzor i upravljanje

Merni sistemi u industrijskom okruženju

Merenja u realnom vremenu

za studijsku grupu Telekomunikacioni sistemi:

Upravljanje telekomunikacionim mrežama i servisima

Specijalističke akademske studije

Merni sistemi

Odabrana poglavlja iz metrologije

Biomedicinska instrumentacija

Merenja u telekomunikacijama

Merenja u elektroenergetici

Inteligentna merenja

Projektovanje savremenih mernih sistema

Specijalističke strukovne studije

Upravljanje informaciono-komunikacionim mrežama

Jonizujuće i nejonizujuće zraženje i zaštita

Merenje i obrada rezultata merenja

Optički komunikacioni sistemi

Kvalitet u biomedicini

Fizika ljudskog organizma

Metrologija

Merni sistemi u oblasti biomedicine

Doktorske akademske studije

Merni sistemi

Odabrana poglavlja iz metrologije

Biomedicinska instrumentacija

Merenja u telekomunikacijama

Merenja u elektroenergetici

Inteligentna merenja

Web bazirani merni sistemi

Projektovanje savremenih mernih sistema

Brain Computer Interface sistemi