Merenja u elektronici

Do predmeta Električna merenja na starom sajtu se može doći direktno preko linka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor

Doc. dr Dragan Pejić

e-mail za pitanja u vezi sa predavanjima, ispitima i seminarskim radovima: pejicdra_at_uns.ac.rs

Asistent

mr Marjan Urekar

e-mail za pitanja u vezi sa laboratorijskim vežbama: marjanurekar_at_gmail.com