Električna merenja

19.12.2016.

Rezultati I Kolokvijuma

17.12.2016.

EEMI Lab kolokvijum

EEMI Ispitni kolokvijum

 

 

24.11.2016.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EEMI (MiR)

Praktikum za laboratorijske vežbe II deo (2016/2017)

 

14.10.2016.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EEMI (MiR)

Praktikum za laboratorijske vežbe I deo (2016/2017)

 

 

 

09.10.2016.

Rezultati pismenog dela ispita

09.10.2016.

 

Električna merenja

 

Merenja u elektronici

 

EEMuI (MiR)

 

 

 

 

 

 

22.06.2016.

Bodovi osvojeni na Laboratorijskim vežbama i Laboratorijskim kolokvijumima

iz EM i MuE u 2016. godini.

EM bodovi

 

MuE bodovi

 

 

Pravila za EM i MuE u 2016. godini.

Svi detalji vezani za laboratorijske vežbe, predavanja, bodovanje, ocenjivanje, kolokvijume, polaganje ispita…

Pravila EM2016

 

 

ISPITNA LITERATURA

 

Predavanja iz Električnih merenja

Predavanja iz Merenja u elektronici

Zbirka ispitnih zadataka 2015

II Kolokvijum EM i MuE 2015

I Kolokvijum EM 2015

I Kolokvijum MuE 2015

II Kolokvijum 2014

I Kolokvijum 2014

Seminarski zadaci 2014.

 

 

ISPITNI ZADACI

 

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 02.10.2016.

Ispitni zadaci EM 30.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 30.09.2016.

Ispitni zadaci EM 24.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 24.09.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 10.09.2016.

Ispitni zadaci EEMI 10.09.2016.

Ispitni zadaci EM 13.07.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 13.07.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 25.06.2016.

Ispitni zadaci EEMI 25.06.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 12.06.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 14.05.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 23.04.2016.

Ispitni zadaci EM 17.04.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 17.04.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 12.03.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 20.02.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 05.02.2016.

Ispitni zadaci EM 24.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 24.10.2015.

Ispitni zadaci EM 10.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 10.10.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 02.10.2015.

Ispitni zadaci EM 20.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 20.09.2015.

Ispitni zadaci EM 08.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 08.09.2015.

Ispitni zadaci EM 13.07.2015.

Ispitni zadaci MuE 13.07.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2015.

Ispitni zadaci EM 21.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 21.02.2015.

Ispitni zadaci EM 06.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 06.02.2015.

Ispitni zadaci EM 25.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 25.10.2014.

Ispitni zadaci EM 11.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 11.10.2014.

Ispitni zadaci EM 01.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 01.10.2014.

Ispitni zadaci EM 07.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 19.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 15.07.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2014.

 

 

Dodatna uputstva za laboratorijske vežbe:

Potenciometar

Otpornici

Digitalni multimetar uputstvo

Greške merenja i statistička obrada podataka

Osnovne statističke funkcije na kalkulatoru

Osciloskop uputstvo

Osciloskop opširnija literatura

Program – virtuelni Hameg osciloskop (potreban Shockwave plugin)

Osciloskop online simulacija (eksterni link)

Uputstvo za statističke funkcije na kalkulatoru (Vežba 7)

fx-991ES

fx-82MS

fx-82 (i za slične modele)

 

 

Predmeti:

Električna merenja

Merenja u elektronici

Električna i elektronska merenja u industriji

 

Profesor

Doc. dr Dragan Pejić

e-mail za pitanja u vezi sa predavanjima, ispitima i seminarskim radovima: pejicdra_at_uns.ac.rs

 

Asistent

mr Marjan Urekar

e-mail za pitanja u vezi sa laboratorijskim vežbama: marjanurekar_at_gmail.com

 

 

 

Rezultati I Kolokvijuma

23.04.2016.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

 

 

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

 

Rezultati II Kolokvijuma

12.06.2016.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

 

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

Rezultati ispita u predroku

12.06.2016.

Električna merenja

Merenja u elektronici

 

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MuE

Praktikum za laboratorijske vežbe I deo (2016)

 

RAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MuE

Praktikum za laboratorijske vežbe II deo (2016)