Nemanja Gazivoda

 

 

ZVANJE: Asistent sa doktoratom

 

KANCELARIJA:

 

E-MAIL: nemanjagazivoda_at_uns.ac.rs

 

OBLAST RADA: Električna merenja

 

OBLASTI ISTRAŽIVANJA: Električna merenja i metrologija