Sanja Mandić

 

ZVANJE: Asistent-master

 

KANCELARIJA: NTP 233

 

E-MAIL: sanja.mandic@uns.ac.rs

 

KONSULTACIJE: Zakazati putem email-a