Prof. dr Boris Antić

Boris Antic

 

ZVANJE: Vanredni profesor

 

KANCELARIJA: NTP 235

 

E-MAIL: antic_at_uns.ac.rs

 

KONSULTACIJE: letnji semestar 2023/24. godine, sredom od 17:00 do 18:00 u NTP 106

 

Profesor Antić je nastavnik na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Oblasti istraživačkog rada su električna merenja, metrologija, analogna elektronika, telekomunikacije i osmatranje Zemlje. Vrstan je poznavalac evropske regulative i procedura Okvirnog programa i Erazmus+ programa Evropske komisije. Učestvovao je na jednom H2020 projektu iz oblasti IoT: SMART4ALL, pet FP7 projekata iz oblasti osmatranja Zemlje: AgroSense (menadžer), BalkanGeoNet (menadžer), EOPower (lokalni koordinator), IASON (WP lider) i InnoSense (WP lider), na četiri TEMPUS projekta: USP-OF, TIU, KNOWTS i STREW, kao i na jednom COST projektu: BigSkyEarth (nacionalna kontakt osoba). Kao H2020 ekspert regrutovan je od strane JRC-a, Instituta za životnu sredinu i održivi razvoj, Odeljenja za digitalnu Zemlju i referentne podatke, i predstavljao je nacionalnog eksperta i kontakt osobu za Srbiju u okviru DRDSI projekta podrške Strategiji Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR). 2016 i 2017. radio je za Ekonomski Savet Ujedinjenih Nacija za Aziju i Pacifik u Bankoku na Strategiji održivog razvoja do 2030.