Doc. dr Boris Antić

Boris Antic

 

ZVANJE: Docent

 

KANCELARIJA: Blok F 219

 

E-MAIL: antic_at_uns.ac.rs

 

KONSULTACIJE: Petkom 10:00-11:00 i 16:30-18:00 u kabinetu F219 uz prethodnu najavu putem mejla.

 

Profesor Antić je nastavnik na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Oblasti istraživačkog rada su električna merenja, telekomunikacije i osmatranje Zemlje. Vrstan je poznavalac evropske regulative i procedura Okvirnog programa i Erazmus+ programa Evropske komisije. U poslednjih pet godina učestvovao je na pet FP7 projekata iz oblasti osmatranja Zemlje: AgroSense (menadžer), BalkanGeoNet (menadžer), EOPower (lokalni koordinator), IASON (WP lider) i InnoSense (WP lider), kao i na četiri TEMPUS projekta: USP-OF, TIU, KNOWTS i STREW. Kao H2020 ekspert regrutovan je od strane JRC-a, Instituta za životnu sredinu i održivi razvoj, Odeljenja za digitalnu Zemlju i referentne podatke, i predstavlja nacionalnog eksperta i kontakt osobu za Srbiju u okviru DRDSI projekta podrške Strategiji Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR).