Merni sistemi u telekomunikacijama

(Energetika, elektronika i telekomunikacije – Komunikacione tehnologije i obrada signala – VI semestar)

Predmetni profesor: Doc. dr Boris Antić

Uslovi za slušanje predmeta: nema

Oblici nastave i način provere znanja:

  • predavanja (0-10 p),
  • laboratorijske vežbe (0-30 p),
  • kolokvijumi (15-30 p + 15-30 p) ili ispit (15-30 p + 15-30 p).

Konsultacije: Videti ovde

Predispitne obaveze: nema

Svi materijali i informacije od ranijih godina vezane za ovaj predmet mogu se naći na ovoj adresi.

Poeni, ocene, rezultati kolokvijuma i ispita:

PDF Rezultati 1. kolokvijuma u školskoj 2017/18 (348k) – 21. april 2018.

 

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2017/18 (328k) – 18. maj 2018. (8. mini test)

 

Važna obaveštenja:

Zbog katastrofalnog (ne)uspeha na mini testovima, isti se do kraja semestra neće voditi u nasumičnim terminima već u tačno zakazanim terminima, sa nadom da će to, koliko-toliko, popraviti šanse za osvajanjem neophodnih poena za većinu studenata. Test #9 – 31. maj; test #10 – 07. jun; popravni test – 08. jun. U nedelji Elektrijade neće biti mini testova.

 

2. kolokvijum iz Mernih sistema u telekomunikacijama u školskoj 2017/18 godini biće održan u subotu, 9. juna od 12:00 do 13:30 u salama A1, 109A, 108A.

 

Objašnjenja vezana za polaganje ispita:

 

Ispit je javni događaj od opšteg interesa i svi punoletni građani R. Srbije, kao i svi strani državaljani koji ne ometaju njegovo sprovođenje imaju prava da prisustvuju polaganju, bez obzira na to da li su studenti FTN-a ili jesu/nisu prijavili ispit. Sve osobe prisutne na ispitu moraju se identifikovati zvaničnom ličnom ispravom sa slikom (indeks, lična karta, pasoš, vozačka dozvola). Međutim, osobe koje nisu prijavile ispit preko servisa studentske službe FTN-a, ne mogu dobiti svesku za izradu zadataka i ne mogu biti bodovane u tom ispitnom roku, bez obzira na pokazano znanje, usmene i pismene molbe, intervencije trećih lica itd. Na ispitu nije dozovljen boravak maloletnih lica, domaćih ili divljih životinja. Na ispitu koji je kraći od dva sata nije dozvoljena konzumacija hrane i pića, ili napuštanje sale pod bilo kojim izgovorom.

 

Mole se studenti da na vreme izmire svoje obaveze prema Fakultetu i da, u roku objavljenom od strane studentske službe, prijave ispit. Preporučujemo da se to učini sa rezervom od nekoliko dana, kako ne bi došlo do zabune oko interpretacije rokova, odbijanja uplate zbog nedovoljnih sedstava na platnim karticama ili nedostupnosti servisa usled kvarova na Internet mreži. Naknadne molbe, žalbe, odobrenja, i tome sl. neće biti uvaženi.

 

Svaki pismeni ispit sastoji se iz dva teorijska dela, koji nose 2x po 30 poena, odnosno ukupno 60 poena. Oblasti za prvi deo teorije su 1-3, a za drugi 4-5. Da bi položio ispit, student mora imati osvojen minimum 51 poen, od čega 5 poena mora imati iz mini testova, i najmanje po 15 od mogucih 30 poena iz svake teorijske oblasti. Ovo važi čak iako je preko lab. vežbi i posećenosti student već nakupio dovoljno poena za prolaznu ocenu (51 ili više).

 

Ako student nema položen nijedan kolokvijum, ispit MORA raditi u celosti. Ako student ima položen neki od kolokvijuma, može se odlučiti da na ispitu radi oba dela, ili da radi samo deo koji mu nedostaje. Pri tome, ako radi oba dela i ako preda urađen deo koji već ima položen kao kolokvijum, tada se poeni sa kolokvijuma poništavaju.

 

Student koji ispit položi pre prvog ispitnog roka (preko kolokvijuma) mora prijaviti ispit u nekim od zvaničnih ispitnih rokova da bi mu ocena bila registrovana u studentskoj službi.

 

Usmeni deo ispita ne postoji.

 

Šta ukoliko ne položite ispit do početka sledeće školske godine:

  • Ako ste upisali ili uslovno slušate narednu godinu studija, a jos niste položili ispit iz Mernih sistema u telekomunikacijama, ne možete ponovo slušati predmet ili raditi lab. vezbe radi popravljanja ocena, ali možete izlaziti na kolokvijume i ispite sa novom generacijom i na taj način položiti delove predmeta koji Vam nedostaju.
  • Ako ste obnovili (ili tek upisali) drugu godinu, uz obavezu slušanja predmeta Mereni sistemi u telekomunikacijama, onda se u FEBRUARU, na početku letnjeg semestra, u dogovoru sa predmentim nastavnikom, opredeljujete da li ćete zadržati poene iz prethodne godine, ili ćete poništiti sve osvojene poene i predmet pratiti iz početka.

Objašnjenja za sve slučajeve u kojima sudent položi ispit su namerno izostavljena kao nepotrebna.

 

Laboratorijske vežbe

 

Laboratorijske vežbe u letnjem semestru školske 2017/18 godine počeće vežbom br. 1 u četvrtak, 22. marta. Predviđeno je da se ukupno održe 4 vežbe sa odvojenim pripremnim terminima i terminima za ocenu. Vežbe 2-4 će se održavati sredom u zgradi Mašinskog instituta u laboratoriji MI Đ4-1. Kompletan raspored održavanja vežbi po nedeljama je dat ovde, s tim da su moguća manja pomeranja termina u zavisnosti od brzine prelaska gradiva, praznika, elektrijade itd:

  • utorak, 29. maj, 4. Lab. vežba – Reflektometar (priprema) Grupa A 16:00 – 17:30, Grupa B 17:45 – 19:15
  • sreda, 30. maj, 4. Lab. vežba – Reflektometar (ocena), Grupa A 08:15 – 09:45, Grupa B 12:15 – 13:45

Grupe za laboratorijske vežbe su formirane na osnovu izbora studenata na sledeći način:

 

Grupa A, MI Đ4-1
utorak 16:00 – 17:30
sreda 08:15 – 09:45
# Indeks Prezme i ime
1 EE 155/2011 Topalov Milan
2 EE 138/2013 Vukelić Karlo
3 EE 147/2013 Lončar Uroš
4 EE 84/2014 Pantović Aleksandar
5 EE 11/2015 Bjelić Milan
6 EE 46/2015 Mihić Miloš
7 EE 125/2015 Jankov Vladimir
8 EE 126/2015 Perić Nemanja
9 EE 222/2015 Marinković Bojan
10    
11    
12    
Grupa B, MI Đ4-1
utorak 17:45 – 19:15
sreda 12:15 – 13:45
# Indeks Prezme i ime
1 EE 47/2015 Milošević Milica
2 EE 106/2015 Pavlović Dejan
3 EE 112/2015 Ristić Uroš
4 EE 124/2015 Orašanin Vladan
5 EE 130/2015 Marković Marina
6 EE 135/2015 Jović Tara
7 EE 154/2015 Lazarević Strahinja
8 EE 179/2014 Milaković Miloš
9 EE 187/2015 Kitić Strahinja
10 EE 198/2015 Birmančević Aleksandar
11    
12