Merni sistemi u telekomunikacijama

(Energetika, elektronika i telekomunikacije – Komunikacione tehnologije i obrada signala – VI semestar)

Predmetni profesor: Doc. dr Boris Antić

Uslovi za slušanje predmeta: nema

Oblici nastave i način provere znanja:

  • predavanja (0-10 p),
  • laboratorijske vežbe (0-30 p),
  • kolokvijumi (15-30 p + 15-30 p) ili ispit (15-30 p + 15-30 p).

Konsultacije: Videti ovde

Predispitne obaveze: nema

Svi materijali i informacije od ranijih godina vezane za ovaj predmet mogu se naći na ovoj adresi.

Poeni, ocene, rezultati kolokvijuma i ispita:

 

PDF Rezultati 1. kolokvijuma održanog 06. aprila 2019. (362k) – 07. april 2019.

 

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2018/19 (411k) – 24. maj 2019. (test #8)

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2017/18 (326k) – 9. jun 2018.

 

Važna obaveštenja:

 

2. kolokvijum održaće se u subotu 08. juna u salama 203, 204 i 205 sa početkom u 09:00. Na kolokvijum mogu izaći svi studenti bez obzira da li su, ili nisu, izašli na ili položili 1. kolokvijum, kao i studenti ranijih generacija koji još nisu položili ispit.

 

Objašnjenja vezana za polaganje ispita:

 

Ispit je javni događaj od opšteg interesa i svi punoletni građani R. Srbije, kao i svi strani državaljani koji ne ometaju njegovo sprovođenje imaju prava da prisustvuju polaganju, bez obzira na to da li su studenti FTN-a ili jesu/nisu prijavili ispit. Sve osobe prisutne na ispitu moraju se identifikovati zvaničnom ličnom ispravom sa slikom (indeks, lična karta, pasoš, vozačka dozvola). Međutim, osobe koje nisu prijavile ispit preko servisa studentske službe FTN-a, ne mogu dobiti svesku za izradu zadataka i ne mogu biti bodovane u tom ispitnom roku, bez obzira na pokazano znanje, usmene i pismene molbe, intervencije trećih lica itd. Na ispitu nije dozovljen boravak maloletnih lica, domaćih ili divljih životinja. Na ispitu koji je kraći od dva sata nije dozvoljena konzumacija hrane i pića, ili napuštanje sale pod bilo kojim izgovorom.

 

Mole se studenti da na vreme izmire svoje obaveze prema Fakultetu i da, u roku objavljenom od strane studentske službe, prijave ispit. Preporučujemo da se to učini sa rezervom od nekoliko dana, kako ne bi došlo do zabune oko interpretacije rokova, odbijanja uplate zbog nedovoljnih sedstava na platnim karticama ili nedostupnosti servisa usled kvarova na Internet mreži. Naknadne molbe, žalbe, odobrenja, i tome sl. neće biti uvaženi.

 

Svaki pismeni ispit sastoji se iz dva teorijska dela, koji nose 2x po 30 poena, odnosno ukupno 60 poena. Oblasti za prvi deo teorije su 1-3, a za drugi 4-5. Da bi položio ispit, student mora imati osvojen minimum 51 poen, od čega 5 poena mora imati iz mini testova, i najmanje po 15 od mogucih 30 poena iz svake teorijske oblasti. Ovo važi čak iako je preko lab. vežbi i posećenosti student već nakupio dovoljno poena za prolaznu ocenu (51 ili više).

 

Ako student nema položen nijedan kolokvijum, ispit MORA raditi u celosti. Ako student ima položen neki od kolokvijuma, može se odlučiti da na ispitu radi oba dela, ili da radi samo deo koji mu nedostaje. Pri tome, ako radi oba dela i ako preda urađen deo koji već ima položen kao kolokvijum, tada se poeni sa kolokvijuma poništavaju.

 

Student koji ispit položi pre prvog ispitnog roka (preko kolokvijuma) mora prijaviti ispit u nekim od zvaničnih ispitnih rokova da bi mu ocena bila registrovana u studentskoj službi.

 

Usmeni deo ispita ne postoji.

 

Šta ukoliko ne položite ispit do početka sledeće školske godine:

  • Ako ste upisali ili uslovno slušate narednu godinu studija, a jos niste položili ispit iz Mernih sistema u telekomunikacijama, ne možete ponovo slušati predmet ili raditi lab. vezbe radi popravljanja ocena, ali možete izlaziti na kolokvijume i ispite sa novom generacijom i na taj način položiti delove predmeta koji Vam nedostaju.
  • Ako ste obnovili (ili tek upisali) drugu godinu, uz obavezu slušanja predmeta Mereni sistemi u telekomunikacijama, onda se u FEBRUARU, na početku letnjeg semestra, u dogovoru sa predmentim nastavnikom, opredeljujete da li ćete zadržati poene iz prethodne godine, ili ćete poništiti sve osvojene poene i predmet pratiti iz početka.

Objašnjenja za sve slučajeve u kojima sudent položi ispit su namerno izostavljena kao nepotrebna.

 

Laboratorijske vežbe

 

Laboratorijske vežbe u školskoj 2018/19. godini će se održavati u laboratoriji Đ4-1 na mašinskom institutu. Svaka laboratorijska vežba imaće dva dela. Prve nedelje pripremna vežba. Naredne nedelje vežba za ocenu. Svaka vežba nosi najviše 5 poena. Ovo su poeni koji se računaju kao “bonus” u odnosu na poene osvojene na testovima i mogu se iskoristiti kao nadoknada za sve loše urađene ili propuštene testove. Na vežbu za ocenu studenti moraju doći spremni, što znači da moraju poneti čist beo papir za izveštaj, digitron, olovku, lenjire, svesku, puškice, mobilni, kao i sva moguća dozvoljena i nedozvoljena pomagala kojima će vežbu uspešno rešiti. U laboratoriju je nastrože zabranjeno unositi bilo kakvu hranu ili piće.

 

Vežba br. 1: Dijagnostika stanja instlacije i predlociranje smetnje kablovskim mernim mostom

četvrtak 16. maj (B i C) – vežbe za ocenu

 

Vežba br. 2: Predlociranje smetnje reflektometrom

sreda 29. maj (A) i četvrtak 30. maj (B i C) – pripremni termini

sreda 5. jun (A) i četvrtak 6. jun (B i C) – vežbe za ocenu

 

Grupe

Grupa A • Sre 8:15-9:45
# Indeks Ime i prezime
1 EE 138/2013 Vukelić Karlo
2 EE 147/2013 Lončar Uroš
3 EE 148/2015 Kondić Maja
4 EE 108/2016 Stanković Miloš
5 EE 125/2016 Krstović Marko
6 EE 128/2016 Pećanac Sava
7 EE 153/2016 Petričević Aleksa
8 EE 175/2016 Mihajlović Dragoljub
9 EE 188/2016 Jović Stefan
10    
11    
12    
Grupa B • Čet 13:45-15:15
# Indeks Ime i prezime
1 EE 18/2016 Todić Tamara
2 EE 19/2016 Filipović Vladan
3 EE 24/2016 Pajević Nina
4 EE 38/2016 Stjepanović Jelena 
5 EE 59/2016 Peković Vukašin
6 EE 67/2016 Krajčinović Nemanja
7 EE 68/2016 Dragojević Srđan
8 EE 94/2016 Krčmar Milica
9 EE 111/2016 Polovina Dejan
10 EE 114/2016 Avramović Nataša
11 EE 118/2016 Avramović Strahinja
12 EE 134/2016 Stefanović Dimitrije
Grupa C • Čet 15:30-17:00
# Indeks Ime i prezime
1 EE 141/2015 Nimčević Martin
2 EE 159/2015 Mitrović Marina
3 EE 240/2016 Adamović Ana
4 EE 26/2016 Petrić Mario
5 EE 82/2016 Popović Ivana
6 EE 89/2016 Ivković Kristina
7 EE 110/2016 Šljivo Milana
8 EE 131/2016 Pivnički Teodor
9 EE 142/2016 Kanački Dragana
10 EE 179/2016 Ilić Ksenija
11    
12