Električna i elektronska merenja

(biomedicinsko inženjerstvo – III semestar)

Predmetni profesor: Doc. dr Boris Antić

Asistenti: MSc. Marina Bulat i MSc. Stefan Mirković

Uslovi za slušanje predmeta: nema

Oblici nastave i način provere znanja:

  • predavanja (0-10 p),
  • laboratorijske vežbe (0-50 p),
  • kolokvijumi (10-20 p + 10-20 p) ili ispit (10-20 p + 10-20 p).

Konsultacije: Videti ovde

Predispitne obaveze: odbranjene laboratorijske vežbe

 

Laboratorijske vežbe

 

Laboratorijske vežbe će se, u zimskom semestru školske 2018/19 godine, održavati u laboratoriji Đ4-1 u zgradi bivšeg Mašinskog instituta u sledećim terminima.

Grupa 6
Petak, 12:15-14:45
# Indeks Prezime i ime
1 ER 2/2018 Fernández Saro Darío 
2 ER 07/2018 Martinez Valdivia Pedro
3 ER 11/2018 Álvarez De Alba Pablo
4 ER 12/2018 Terraras Negro Julia
5 ER 15/2018 De Parada Rodriguez Alfonso
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12