Električna i elektronska merenja

(biomedicinsko inženjerstvo – III semestar)

Predmetni profesor: Doc. dr Boris Antić

Asistenti: dr. Marina Bulat, dr Bojan Vujičić

Uslovi za slušanje predmeta: nema

Oblici nastave i način provere znanja:

  • predavanja (0-10 p),
  • laboratorijske vežbe (0-50 p),
  • kolokvijumi (10-20 p + 10-20 p) ili ispit (10-20 p + 10-20 p).

Konsultacije: Videti ovde

Predispitne obaveze: odbranjene laboratorijske vežbe