Katedra za električna merenja

Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

INFORMATOR ZA UPIS SMERA " E1 - MERNI SISTEMI "

Stari sajtStudijski programiPredmeti

Studijski programi

E1

Energetika, elektronika i telekomunikacije - E1

Predmeti Katedre koje slušaju studenti studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije

MS

E1 - merni sistemi

Predmeti Katedre koje slušaju studenti smera Merni sistemi studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije

MR

Merenje i regulacija

Predmeti Katedre koje slušaju studenti studijskog programa Merenje i regulacija

BMI

Biomedicinsko inženjerstvo

Predmeti Katedre koje slušaju studenti studijskog programa Biomedicinsko inženjerstvo

MEH

Mehatronika

Predmeti Katedre koje slušaju studenti studijskog programa Mehatronika

EE

Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije (strukovne studije)

Predmeti Katedre koje slušaju studenti strukovnih studija Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije