Na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, smer Merni sistemi, Katedra za električna merenja izvodi nastavu iz predmeta:

1. godina

2. godina

Laboratorijski praktikum

Merni instrumenti

3. godina

Elektronska merenja

Kognitivni procesi za inženjere

Senzori i merni pretvarači

Mikroprocesorski merno-akvizicioni sistemi 1

Standardizacija i kvalitet

Fizika ljudskog organizma

Elektronske komponente u instrumentaciji

Mikroprocesorski merno-akvizicioni sistemi 2

Merenja neelektričnih veličina

4. godina

Metrologija

Merenja u robotici

Projektovanje industrijskih uređaja i mernih sistema 1

Programiranje merno-akvizicionih sistema

Web bazirani merno-akvizicioni sistemi

Projektovanje industrijskih uređaja i mernih sistema 2

Jonizujuće i nejonizujuće zračenje i zaštita

Metode merenja i merno-akvizicioni sistemi u biomedicini

Upravljanje projektima

Master

Projektovanje sistema za daljinski nadzor i upravljanje

Merenje i obrada rezultata merenja

Merni sistemi u industrijskom okruženju

Merenja u realnom vremenu

Uvod u upravljanje znanjem

Inženjerske komunikacije, logistika i intelektualna svojina