Specijalističke akademske studije

Predmeti koji se drže na specijalističkim akademskim studijama na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije:

Merni sistemi

Odabrana poglavlja iz metrologije

Biomedicinska instrumentacija

Merenja u telekomunikacijama

Merenja u elektroenergetici

Inteligentna merenja

Projektovanje savremenih mernih sistema

Kako da saznam više informacija o specijalističkim studijama?

Javite se rukovodiocu studijskog progama na Katedri za električna merenja Prof. dr Zoranu Mitroviću na email: zoranmit_at_uns.ac.rs.