Doktorske studije

Šta je cilj doktorskih studija na Smeru  MERNI SISTEMI?

Da student dobije teorijsku i praktičnu podlogu za uspešno bavljenje naučno-istraživačkim radom.

IMn

Šta postajem kada završim doktorske studije na Smeru  MERNI SISTEMI?

IMd

Doktorske studije traju 3 godine, a nakon odbranjene disertacije se dobija diploma  Doktora elektrotehnike i računarstva.

Kako da saznam više informacija o doktorskim studijama na Smeru  MERNI SISTEMI?

Javite se Prof. dr Zoranu Mitroviću na email: zoranmit@uns.ac.rs.