BMI Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivni neuronaukama

PREDAVANJA:

Predavanje – 1.deo

Predavanje – 2.deo

Predavanje – 3.deo

Predavanje – 4.deo

PRIPREMA ZA TEST 1

PRIPREMA ZA TEST 2

Šablon za ispitni rad

Bodovanje:

Evidencija bodovanja

Materijali za ispitne radove:

Uputstvo i aplikacija za obradu ERP

======================================================

Eye-Tracking sa primerima softvera

======================================================

Emocije i srčani ritam

======================================================

FSR tehnologija

======================================================

Prepoznavanje aktivnosti čoveka na osnovu signala akcelerometra

LINK 1

LINK 2

======================================================

Biometrija i Matlab 

EMG i Matlab 

======================================================

Za vežbanje Python-a

Za vežbanje programskog jezika JAVA

======================================================

Za vežbanje programskog jezika C#

C# primeri

======================================================

LTSPICE Primeri

======================================================

Prezentacija C i mikrokontroleri

MikroC – Primeri

======================================================

BrainBay aplikacija

BrainBay primeri

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Platon Sovilj

Novaković Đorđe