BMI Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama

Plan rada i bodovanje

ISPITNI RAD – smernice i šablon za pisanje

PREDAVANJA:

UVOD

Predavanja-1.deo

Predavanja-2.deo

Priprema za 1. TEST

Predavanja-3.deo

Predavanja-4.deo

Priprema za 2. TEST

VEŽBE:

HARDVER:

Uvod u rad sa LTSpice programom

Projektovanje analognog dela kola

Projekti u KiCad

 

FIRMVER:

MCU vezbe 1

MCU vezbe 2

SOFTVER:

Java materijali

PROGRAMI OBRAĐIVANI NA VEŽBAMA:

LTSpice

Code Blocks

KiCad

KONTAKT:

Platon Sovilj

Novaković Đorđe