WEB bazirani merno-akvizicioni sistemi

Teme za seminasrki rad

PREDAVANJA:

Predavanje 1. deo

VEŽBE

Primeri HTML i JavaScript vežbe 1

HTML i JavaScript vežbe 2

Literatura vežbe

Java prezentacije 1. deo

DOMAĆI ZADACI:

Zadaci za vežbu – Java

BODOVI:

Način bodovanja

Evidencija i bodovanje – Merenje i regulacija

Evidencija i bodovanje – Merni sistemi

KONTAKT:

Platon Sovilj,

http://www.ftn.uns.ac.rs/1325436595/platon-sovilj

Novaković Đorđe,

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1861262279/djordje-novakovic