Mikroprocesorski merno-informacioni sistemi 2

Školska godina 2023-24

Materijali kursa se mogu pronaći na sova platformi.

 

Školska godina 2022-23

PREDAVANJA:

Teorijski deo ispita

Pitanja

Materijali

Izvođenje iscrtavanja linije i kružnice na ekranu

———————————————————————————–

Materijali sa predavanja

Predavanje 1. Uvod u xc32 i razvojni sistem EasyPIC Fusion

Predavanje 2. Oscilator, Tajmeri, ADC

Predavanje 4. Rad sa WiFi ESP modulom

Predavanje 5. Rada sa EasyTFT ekranom

Predavanje 6. Algoritmi iscrtavanja linije i kružnice

Predavanje 7. CAN bus

Predavanje 8. SD kartica

Predavanje 9. DMA

Predavanje 10. DDS

———————————————————————————–

Dodatni materijal:

XC32 kompajler

PIC32MZ Oscilator

PIC32MZ UART

PIC32MZ ADC

———————————————————————————–

VEŽBE:

Vežbe 1prezentacija, kodovi

Vežbe 2 – prezentacija, kodovi

Vežbe 3 – prezentacija, kodovi

Vežbe 4 prezentacija, kodovi

Vežbe 5 prezentacija, kodovi

Vežbe 6prezentacija, kodovi

Vežbe 7kodovi

Vežbe 8prezentacijakodovi

Vežbe 9kodovi

Vežbe 10kodovi

———————————————————————————-

BODOVI

———————————————————————————-

KONTAKT:

Đorđe Novaković

Sanja Mandić