Metode merenja i merno-akvizicioni sistemi u biomedicini

Bodovanje

Odabir programa za dalji rad na vežbama

PREDAVANJA:

VEŽBE:

Hardver (LTSpice)

Vežbe 1

Vežbe 1 – LTSpice simulacije

Vežbe 1 – Snimak

Vežbe 2

Vežbe 2 – LTSpice simulacije

Vežbe 3

Vežbe 3 – LTSpice simulacije

Vežbe 3 – Snimak

Vežbe 4

Vežbe 4 – LTSpice simulacije

Vežbe 4 – Snimak

Vežbe 5 – Snimak

LTSpice link za preuzimanje

Odabrane šeme medicinskih uređaja

———————————————————————————–

Firmver

Vežbe 1 snimak – Uvod u C programski jezik  

Vežbe 2 snimak – Koriščenje ulazno-izlaznog modula mikrokontrolera

Vežbe 3 snimak – Korišćenje UART komunikacionog interfejsa i AD konvertora mikrokontrolera

Vežbe 4 snimak – Prekidi i upravljanje prekidima (Tajmerski i spoljašnji)

Vežbe 5 snimak – Capture, Compare, PWM (CCP modul)

Vežbe 6 snimak – I2C

Vežbe 7 snimak – SPI

Uvod u simulator PICSimLab  

Korišćenje simulatora

Spisak click modula

Windows

MPLAB

XC8

———————————————————————————–

Softver (LabVIEW)

Vežba 1 (pdf)

Vežba 1 (video) 

Vežba 2 (pdf)

Vežba 2 (video)

Vežba 3 (pdf)

Vežba 3 (video)

Vežba 4 (pdf)

Vežba 4 (video)

Vežba 5 (pdf)

Vežba 5 (video)

Vežba 6 (pdf)

Rešenja zadataka

———————————————————————————–

KONTAKT:

Platon Sovilj,

http://www.ftn.uns.ac.rs/1325436595/platon-sovilj

Novaković Đorđe,

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1861262279/djordje-novakovic

Mirković Stefan,

http://ftn.uns.ac.rs/n1861261319/stefan-mirkovic

Gazivoda Nemanja,

http://ftn.uns.ac.rs/n1861286207/nemanja-gazivoda