Metode merenja i merno-akvizicioni sistemi u biomedicini

MATERIJALI ZA PRIPREMU

Priprema za odbranu prvog ciklusa vežbi

PREDAVANJA

Uvod

Predavanja 1. deo

Predavanja 2. deo

Predavanja 3. deo

VEŽBE:

Vežbe 1

Vežbe 2

Vežbe 3

Vežbe 4

Odabrane šeme medicinskih uređaja

DODATNI SOFTVER ZA VEŽBE:

LTspice

FilterPRO

Filter Wizard

DOMAĆI ZADACI:

Domaći rad 1

Domaći rad 2

BODOVI:

Način bodovanja

KONTAKT:

Platon Sovilj,

http://www.ftn.uns.ac.rs/1325436595/platon-sovilj

Novaković Đorđe,

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1861262279/djordje-novakovic