Metode merenja i merno-akvizicioni sistemi u biomedicini

Odbrana drugog ciklusa vežbi – termini

MATERIJALI ZA PRIPREMU

Priprema za odbranu prvog ciklusa vežbi

Priprema za 1. test

Priprema za 2. test

Priprema ispitnog rada

PREDAVANJA

Uvod

Predavanja 1. deo

Predavanja 2. deo

Predavanja 3. deo

Predavanja 4. deo

VEŽBE:

Vežbe 1

Vežbe 1 – LTSpice simulacije

Vežbe 2

Vežbe 2 – LTSpice simulacije

Vežbe 3

Vežbe 3 – LTSpice simulacije

Vežbe 4

Vežbe 4 – LTSpice simulacije

Vežbe 5 – Uvod u mikroC i PIC mikrokontrolere (prezentacije)

Vežbe 5 – primeri

Vežbe 6 – primeri i prezentacija

Vežbe 7 – primeri i prezentacija

Vežba 8 – primeri

Odabrane šeme medicinskih uređaja

Mikrokontroler data sheet

Odbrana vežbe – Šablon za odbranu

DODATNI SOFTVER ZA VEŽBE:

LTspice

FilterPRO

Filter Wizard

DOMAĆI ZADACI:

Domaći rad 1

Domaći rad 2

Domaći rad 3 i 4

BODOVI:

Način bodavanja

BMI Bodovanje
MS Bodovanje

KONTAKT:

Platon Sovilj,

http://www.ftn.uns.ac.rs/1325436595/platon-sovilj

Novaković Đorđe,

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1861262279/djordje-novakovic