Metode merenja i merno-akvizicioni sistemi u biomedicini

 

PREDAVANJA ZA PISMENI ISPITNI TEST

1.Uvod u metrologiju

2.Standardizacija i kvalitet u medicini

3.Merne jedinice

4.Metrološka sledivost

5.Metrologija u medicinskim laboratorijama

6.Merna nesigurnost

7.Monte Karlo i merna nesigurnost

8.Merna nesigurnost – primeri

  • Pismeni ispitni test se polaže pismeno, u terminima ispita, prema uputstvima koja se dobijaju na predavanjima 9., 16., 23. i 30.05.2017.
  • Konsultacije oko pripreme za pismeni ispitni test se dogovaraju sa profesoricom Vesnom Spasić-Jokić (svesna at uns.ac.rs).

 KOLOKVIJUM:

PRIPREMA ZA KOLOKVIJUM

 BODOVI:

Evidencija bodovanja (Biomedicinsko inženjerstvo)

Evidencija bodovanja (E1) 

DOMAĆI RADOVI:

Domaći rad 1

Domaći rad 2

Domaći rad 3

Domaći rad 4

Domaći rad 5

Domaći rad 6

Domaći rad 7

LITERATURA

Udžbenik “SENZORI I MERNI SISTEMI U BIOMEDICINI – PRAKTIKUM”

Udžbenik “VIRTUALNA INSTRUMENTACIJA PRIMENOM LabVIEW PROGRAMA”

Uputstvo za MindFlex

AliveECG – portabilni EKG uređaj

Analiza dizajna SMT-EEG uređaja

BrainBay aplikacija

BrainBay zadaci

KONTAKT:

Platon Sovilj, http://www.ftn.uns.ac.rs/1325436595/platon-sovilj