Ana Mitrović

 

 

ZVANJE: Istraživač – pripravnik

 

KANCELARIJA:

 

E-MAIL: annansv_at_gmail.com

 

OBLAST RADA: Električna merenja

 

OBLASTI ISTRAŽIVANJA: Električna merenja i metrologija